Augļu un dārzeņu darba grupa 21. - 22.11. 2017. Briselē

Darba grupas  sanāksmē piedalījās LZF eksperte Mārīte Gailīte. 

Izskatāmie jautājumi:

 1. Galveno produktu tirgus situācija.
 2. KLP
  1.  Regulu 891/2017 un 892/2017 ieviešana dalībvalstīs
  2.  OMNIBUS regula
  3. Priekšļikumi pārtikas ķēdes uzlabošanai
  4. Viedokļu apmaiņa par KLP pēc 2020.
  5. C/C vēstules COM par AD nozares atbalstu pēc 2020. melnraksta apspriede.
 3. BREXIT
 4. GLOBAL GAP prasības attiecībā uz sociālo aizsardzību no Vācijas tīklu puses.
 5. Sagatavošanas Civīlā dialoga grupai 22.11.2017.

Darba gaitā dienas kārtība tika mainīta, laika trūkuma dēļ daži jautājumi palika neizskatīti

4.b. OMNIBUS

Informācija no C/C: Pašlaik par šo regulu ir daudz neskaidrību, gaida ieviešanas un deleģēšanas aktus. Piedāvā sadalīt OMNIBUS, izdalot lauksaimniecību atsevišķā paketē. Igaunijas prezidentūra plānoja izdarīt to novembra beigās, savukārt ieviešanas akta pieņemšanu plāno uz 2018. janvāri. No COM gaida priekšlokimus par KLP pēc 2020. COM vēlas virkni prasību attiecībā uz KLP par stratēģijas uzbūvi, kontrolēm uc. Pašlaik C/C nav pozīcijas par komunicēšanu ar COM, vajag lielāku elestīgumu, lai dalībvalstis īstenotu regulas. Tāpat prasa vienkāršošanu. Pašlaik Junkers prasa no Hogana, lai vienkāršošana tiktu izvirzīta par prioritāti. (Mana pieredze rāda, ka visi centieni kaut ko vienkāršot beidzas ar vēl sarežģītākiem noteikumiem nekā pirms tam.) Nav skaidrs, ka turpmāk attīstīsies zaļināšanas prasības. Ņemot vērā ES Parlamenta velēšanās 2018.g. ir svarīgi panākt pirms tām vienošanos starp COM un Parlamentu, bet no mums tas nav atkarīgs.

Atskaites brīdī ziņojums par KLP pēc 2020. jau bija pieejams latviešu valodā.

Francijā ir problēma ar cenu saskaņošanu starp vienas RO un tās partneriem. Nacionālā Konkurences padome saskatīja konkurences pārkāpumu un strīds nonāca līdz Eiropas tiesai. Pašreizējais lēmums atļauj cenu saskaņošanu tikai starp RO biedriem, bet ne ar RO un kādu kooperatīvu. Šīs lēmums ir ļoti svarīgs visai nozarei, jo rada precedentu.

4.c. Pārtikas ķēde.

Ražotāji prasa izbeigt Negodīgo tirdzniecības praksi no lielveikalu puses. Publiskās konsultācijas ir izsludinātas līdz decembrim. C/C jau atbildēja uz šo anketu. (Latvijā uz to atbildēja LOSP un es personīgi.)dažas valstis un organizācijas mainīja savu viedokli par šo jautājumu, piemēram Eiropas dzērienu ražotāju asociācija piedāva labprātīgi izbeigt negodīgās prakses. 2018.g. martā gaida COM priekšlikumus par šo tēmu un vienošanos starp Parlamentu un Padomi.

4.e. C/C vēstules COM par AD nozares atbalstu pēc 2020. melnraksta apspriede

Šīm jautājumam tika veltīta lielāka daļa laika, melnraksts tika izskatīts pa punktiem. Visvairāk runāja Itālijas un Spānijas pārstāvji. Galvenokārt tika runāts par krīžu novēršanas mehānismiem. Piedāva atdalīt piedāvājuma un pieprasījuma līdzsvarošanu no krīzes novēršanas. Tāpat uzskata, ka plānošana un krīžu novēršana ne vienmēr ir saistīti, jo zemnieki nespēj paredzēt klimata katastrofas, politiskās krīzes un pēkšņas fitosanitārās problēmas. Uzskata, ka pārtikas atkritumi rodas ne tik daudz ražotāju pusē, cik pārdošanas laikā. Prasa pievērst lielāku vērību jaunu tirgu atvēršanai, šeit ir nepieciešama COM palīdzība, jo iekļūšana jaunos tirgos ir saistīta ar lielām izmaksām. Prasa iekļaut atbalstāmo produktu sarakstā arī jaunus augļus un dārzeņus (saussērdi, batātes utt.). Polijā ir grūtības ar mazo ražotāju grupu pārtapšanu par RO, jo nepietiek līdzekļu, piedāvā iekļaut iespēju veidot RO reģionu līmenī. Tāpat prasa palielināt ražotāju nozīmi pārtika ķēdē.

5. BREXIT

Pārejas periods beigsies 2019.g. martā, no 2017.g. maija darbijas 18 mēnešu garš brīvās tirdzniecības periods starp ES un UK. Izstāšanas lēmums jāapstiprina katras dalībvalsts parlamentam. UK priekšlikumi par tirdzniecību pēc pārējas perioda beigām vēl nav iesniegti rakstiski. Tāpat pašlaik vēl nav skaidrības par maksājumiem pēc 2020. UK un ES ir nosūtījušas vēstuli WTO par tirdzniecības iespējām pēc BREXIT. Pašlaik UK nedrīkst slēgt tirdzniecības līgumus ar 3.valstīm. 2018.g. februārī pārrunās par šo tēmu C/C viedokli pārstāvēs Barnjē.

6.Global GAP

FR delegācija ziņu, ka Global GAP prasa strādnieku sociālo aizsardzību augstākā līmenī, nekā noteikts valstī, bet Francijā tā jau tāpat ir ļoti augstā limenī. Dažas Vācijas lielveikalu ķēdes ir atteikušas tirgot franču RO gatavus salātu maisījumus tādēļ, ka sociālās garantijas atbilst nacionālai likumdošanai, bet nav augstākas. Problēma ir ļoti nopietna, jo ar to saskarās arī citās valstīs. Itāļi stāstīja, ka viņu RO atrisināja šo jautājumu veicot indivividuālas pārrunas ar katru lielveikalu ķēdi valstī. Spriežot pēc kopēja darba grupas noskaņojuma, Global GAP vēl netiek uzskatīts gluži par negodīgo tirdzniecības praksi, bet velk uz to pusi.

7.Sagatavošanas Cociālā dialoga grupai 22.11.2017.

Daļa izskatītu jautājumu, tostarp par krīzes novēršanas mehānismiem, tirdzniecības veicināšanu ar 3.valstīm, cenu saskaņošanu, lai stiprinātu ražotāju pozīciju tirdzniecības ķēdē tika nolemts pārrunāt ar COM pārstāvjiem.

COPA/COGECA kategorija: 

Pievienot komentāru

Plain text

 • HTML tagi nav atļauti.
 • Mājas lapu adreses un e-pasta adreses automātiski tiek pārveidotas par saitēm.
 • Rindas un rindkopas tiek pārnestas uz jaunu rindu automātiski.