Atbalsts ES augļu un dārzeņu ražotāju organizācijām

Līdz ar jaunu tiesību aktu stāšanos spēkā 2017. gada 1. jūnijā Eiropas augļu un dārzeņu ražotāju organizācijām būs iespējas iegūt lielāku finansiālo atbalstu krīzes situācijās, kā arī tiks samazināts administratīvais slogs to darbībai.

Eiropas Komisija norāda, ka atjauninātie un vienkāršotie tiesību akti padarīs vieglāku ražotāju organizāciju darbu, un tās kļūs pievilcīgākas saimniekiem, kuri tām vēl nav pievienojušies. EK norāda, ka ES esošie 3,4 miljoni uzņēmumu, kas ir aptuveni viena ceturtā daļa no visām lauku saimniecībām, katru gadu saražo augļus un dārzeņus 47 miljardu eiro vērtībā. Pēc jaunākajiem datiem, aptuveni 1500 uzņēmumu saražo 50% no visas ES augļu un dārzeņu ražas. EK atgādina, ka, lai mazinātu Krievijas embargo ietekmi, tā augļu un dārzeņu sektoram piešķīrusi 442 milj. eiro. EK nolēmusi, ka ražotāju organizāciju stiprināšanai krīzes situācijās tām ik gadu būs pieejami aptuveni 700 miljoni eiro. Jaunajos tiesību aktos noteikts, ka gadījumos, kad ražotāji cieš no neparedzētiem notikumiem tirgū un prece no tā ir jāizņem, atpirkšanas cena bezmaksas izplatīšanai būs 40% līdzšinējo 30% vietā no vidējas ES tirgus cenas pēdējo piecu gadu laikā, un 30% līdzšinējo 20% vietā, kad izņemšanas paredzēta citiem mērķiem (piemēram, kompostam, dzīvnieku barībai, destilācijai utt.).

Jaunie noteikumi paredz arī vieglāku piekļuvi investīcijām tiem augļu un dārzeņu ražotājiem, kuri ir ražotāju organizāciju biedri.  Noteikumos arī precizēts apjoms, kādu ražotājs – ražotāju organizācijas biedrs – drīkst pārdot tieši pircējam. Tie ir 25% no ražas. Līdz šim katrā ES valstī šo slieksni noteica individuāli. Tāpat noteikumi atvieglo arī ražotāju organizāciju pārrobežu apvienošanās iespējas. EK norāda, ka tādējādi tiks stiprināts saimniecību spēks tirgū, uzlabota ražošanas plānošana, palielināsies ieguldījumi jauninājumos un labāk tiks pārvarētas krīzes situācijas

Informāciju sagatavoja Iveta Tomsone, LLKC Apgāda vadītāja

COPA/COGECA kategorija: 

Pievienot komentāru

Plain text

  • HTML tagi nav atļauti.
  • Mājas lapu adreses un e-pasta adreses automātiski tiek pārveidotas par saitēm.
  • Rindas un rindkopas tiek pārnestas uz jaunu rindu automātiski.