Pieprasījums pēc aitu gaļas augs mēreni

Aitu skaits ES valstīs tuvāko divu gadu laikā būs stabils, ar kopumā nebūtisku pieaugumu, bet kazu skaits gaļai un kazu gaļas ražošanas apjoms ES nedaudz samazināsies. Par to spriests COPA–COGECA un EK prognozēšanas darba grupā “Aitas un kazas”, kurā kā eksperts no Latvijas piedalījās Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padomes pārstāvis Kaspars Kļaviņš.

Pieprasījums pēc aitu gaļas tiek prognozēts kā pieaugošs, galvenokārt uz jēra gaļas rēķina. Tam pamatā ir veselīgu produktu patēriņa pieaugums un musulmaņu skaita palielināšanās Eiropā. Tiek prognozēts neliels cenas pieaugums jēra gaļai, neskatoties uz lētāko importa gaļu, kas galvenokārt tiek ievesta no Jaunzēlandes. Produkcijas ražošanas pieaugumu var apdraudēt ekonomiskā – zilās mēles – slimība aitām. Nav skaidras pārliecības par šīs slimības apkarošanas metožu efektivitāti, jo atsevišķas valstis īsti netiek galā ar dzīvnieku vakcināciju. Latvijā praktiski šī slimība nav sastopama, bet jāpievērš uzmanība, lai to neievestu.

ES aitu un kazu gaļu importē vairāk nekā 200 000 tonnu gadā, eksportē – vairāk nekā 70 000 tonnu gadā. Jāsecina, ka Eiropā aitu un kazu gaļas ražošana ir salīdzinoši stabila nozare, paralēli attīstās arī kazu un aitu piena ražošana. Eksperts guva arī apstiprinājumu domai, ka Latvijā aitu audzēšanai ir labas perspektīvas, īpaša niša redzama bioloģiski audzētiem jēriem. Lai pieņemtu racionālus lēmumus, būtu jāsadarbojas gan ar “lielajiem” ražotājiem Lielbritānijā, Francijā, Īrijā, gan arī valstīs, kas attīsta un “kārto” nozari, piemēram, Austrija, Horvātija, Ungārija. Svarīgākais Latvijā ir skaidri definēt aitu un kazu audzēšanu kā perspektīvu nozari un attiecīgi rīkoties. 

Pēc COPA–COGECA ekspertu atskaitēm informāciju sagatavoja LLKC Apgāda vadītāja Iveta Tomsone

UZZIŅA

•        COPA-COGECA ir Eiropas līmeņa lauksaimnieku organizācija ES dalībvalstu lauksaimnieku pārstāvjiem komunikācijā ar lauksaimniecības politikas veidotāju EK un citām starptautiskām institūcijām. COPA dibināta 1958. gadā, COGECA dibināta 1959. gadā, un no 1962. gada abas organizācijas strādā apvienoti.

•        COPA ir pārstāvētas 60 ES dalībvalstu lauksaimnieku NVO, un 36 partnerorganizācijas no Eiropas valstīm kā Islande, Norvēģija, Šveice.

•        COGECA pārstāv 38 lauksaimnieku nevalstiskās kooperatīvu organizācijas no ES dalībvalstīm, un partnerorganizācijas no Eiropas Ekonomiskās zonas valstīm.

•        COPA-COGECA biedru organizāciju intereses tiek aizstāvētas lauksaimniecībā, mežsaimniecībā un zivsaimniecībā. 

COPA/COGECA kategorija: 

Pievienot komentāru

Plain text

  • HTML tagi nav atļauti.
  • Mājas lapu adreses un e-pasta adreses automātiski tiek pārveidotas par saitēm.
  • Rindas un rindkopas tiek pārnestas uz jaunu rindu automātiski.