Vienojas par reģenerētā ūdens izmantošanu

ES dalībvalstu vēstnieki pērn gada nogalē atbalstīja Eiropas Parlamentu panākto pagaidu vienošanos par regulu, kas atvieglos apstrādātu sadzīves notekūdeņu izmantošanu lauksaimniecības apūdeņošanai.

ES Padomes preses denests informē, ka regula uzlabos ūdens pieejamību un veicinās tā efektīvu izmantošanu. Ņemot vērā, ka ģeogrāfiskie un klimatiskie apstākļi dalībvalstīs ievērojami atšķiras, tās var nolemt, ka nav lietderīgi izmantot reģenerētu ūdeni lauksaimnieciskās apūdeņošanas vajadzībām visā tās teritorijā vai tās daļā.

Dalībvalstis var arī nolemt reģenerētu ūdeni izmantot citiem mērķiem, piemēram, rūpnieciskā ūdens atkārtotai izmantošanai, kā arī labiekārtošanas un vides vajadzībām. Regula ietver stingras prasības reģenerētā ūdens kvalitātei, lai nodrošinātu cilvēku un dzīvnieku veselības un vides aizsardzību. Ūdens resursu ietaupījums atkārtotas izmantošanas rezultātā tiks organizēts vispārējās izpratnes veicināšanas kampaņās dalībvalstīs, kurās reģenerēto ūdeni izmanto lauksaimniecības apūdeņošanai.

Komisijai jānovērtē nepieciešamība pārskatīt reģenerētā ūdens obligātās prasības, pamatojoties uz šīs regulas ieviešanas novērtējuma rezultātiem, vai ikreiz, kad tas vajadzīgs jaunu tehnisko un zinātnisko zināšanu apgūšanas dēļ.

 

Informāciju pēc AG-Press materiāliem sagatavoja Iveta Tomsone, LLKC Apgāda vadītāja

COPA/COGECA kategorija: 

Pievienot komentāru

Plain text

  • HTML tagi nav atļauti.
  • Mājas lapu adreses un e-pasta adreses automātiski tiek pārveidotas par saitēm.
  • Rindas un rindkopas tiek pārnestas uz jaunu rindu automātiski.