Lietuvai un Rumānijai aizliedz lietot neonikotinoīdus

Februāra sākumā EK pieņēma lēmumus, kas aizliedz Rumānijai un Lietuvai piešķirt nepamatotas ārkārtas atļaujas triju neonikotinoīdu – imidakloprīda, klotianidīna un tiametoksāma – izmantošanai.

Tā kā pierādīts, ka šo vielu lietošana ir kaitīga bitēm, to lietošana ES līmenī jau ierobežota. Rumānija un Lietuva atkārtoti  piešķīrušas ārkārtas atļaujas, šo vielu izmantošanai noteiktu kaitēkļu apkarošanai īpašās kultūrās, taču Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde (EFSA) neuzskata šādu lēmumu par pamatotu. Veselības un pārtikas nekaitīguma komisāre Stella Kiriakides: “Šī ir pirmā reize, kad Komisija pieņem šādus lēmumus. Avārijas atļauju piešķiršana pesticīdiem ir iespējama tikai tad, ja ievēroti stingri nosacījumi. Eiropas Zaļajā paktā uzsvērts, ka pārtikas ķēdes ilgtspēja ir ES prioritāte, un mēs nevaram piekrist tam, ka dalībvalstis turpina lietot pesticīdus, kas kaitē videi un bioloģiskajai daudzveidībai, kamēr ir pieejamas alternatīvas.” Komisija arī izveidojusi datu bāzi, kas dos pārskatu par visām ārkārtas pilnvarām, ko dalībvalstis piešķir augu aizsardzības līdzekļu izmantošanai.

Pēc AG-Press materiāliem informāciju sagatavoja Iveta Tomsone, LLKC Apgāda vadītāja

COPA/COGECA kategorija: 

Pievienot komentāru

Plain text

  • HTML tagi nav atļauti.
  • Mājas lapu adreses un e-pasta adreses automātiski tiek pārveidotas par saitēm.
  • Rindas un rindkopas tiek pārnestas uz jaunu rindu automātiski.