Jaunumi

LLKC informatīvā izdevuma “Lauku Lapa” jūnija numurā mūsu  speciālisti izsaka pirmās prognozes par to, kāda varētu būt šogad raža augkopībā un dārzos.

Kopš 2023. gada sākuma piena ražotāji strādā zem pašizmaksas. Piena iepirkuma cena nesedz tā ražošanas pašizmaksu, saimniecību attīstībai, modernizācijai ņemto kredītu dzēšanu.

Par “Raunas stādiem” Vidzemē dzirdējuši daudzi, un daudzi arī pabijuši Raunā un savus dārzus bagātinājuši ar te iegādātiem augiem. Stādu audzētava atrodas Raunā, “Bērziņos-2”, vienā no dzimtas mājām, taču nosaukums zemnieku saimniecībai “Kaliņi” ir otrās senču mājas vārds.

Pagājušā gada jūlijā pieredzes apmaiņā Latvijas dārzeņkopjus apmeklēja 30 somu dārzeņu audzētāji. Atsaucoties somu saimnieku pateicības žestam, mācību ietvaros LLKC Pierīgas biroja organizētā  interesentu grupa devās praktiskās mācībās uz Somiju.

Jumurdas pagasta “Sniķeru” saimniece SANTA LASMANE ar kazas siera ražošanu nodarbojas nu jau 10 gadus, lielais pieprasījums liek īstenot sapni par lielāku ražotni un plašāku sortimentu.

UZZIŅA

Santa Lasmane

Latvijas lauksaimnieki brauc lūkot, kā strādā ģimenes piensaimniecības Spānijas lielākajā piena ražošanas reģionā Galīcijā. Ir ko pamācīties gan augstražīgu govju audzēšanā, gan efektivitātes uzlabošanā.

UZZIŅA


Zemkopības ministrija (ZM) aicina pieteikt lauku saimniekus un uzņēmējus, jaunos zemniekus, pārtikas ražotājus kā arī ģimenes laukos konkursam “Sējējs 2024”.

Žurnāla maija izdevumā sniedzam ieskatu Eiropas Komisijas un ANO Pārtikas un lauksaimniecības organizācijas (FAO) lauksaimniecības tirgus apskatos un īstermiņa prognozēs. Kā norāda šo institūciju ekonomisti, lauksaimniecības preču tirgos valda stabila nestabilitāte.

Talsu pusē sākusies zemeņu raža. Tādēļ devāmies noskaidrot Talsu novadā strādājošo zemeņu audzētāju viedokli par to, kāds  šis zemeņu gads solās būt.

Lapas