Jaunumi

Jānis un Veneranda Ļubkas saimnieko Balvu novada Kubulu pagasta „Upeslīčos”. Strādīgie, aktīvie un enerģiskie zemnieki ar prieku raugās uz dzīvi un darbu.

Decembra vidū Zasas pagasta zemnieku saimniecībā ,,Kalna–Jaunzemi” tika atklāta jauna  slaucamo govju kūts. Novadā jau var runāt par tradīciju: ik pēc gada tiek uzcelta jauna ferma.

Sandris un Svetlana Romāni zemnieku saimniecību „Silarozes 1” Rugāju novadā, Rugāju pagastā ir izveidojuši par vienu no lielākajām un modernākajām piena lopkopības saimniecībām.

Viļakas novada Medņevas pagastā atrodas z/s  „Ezermola”. Tagadējais īpašnieks Andris Babāns 2011. gadā saimniecību pārņēma no saviem vecākiem.

Līgatnes novada zemnieku saimniecības „Liepas” saimnieki Andris un Valija Viļumi saimniekošanu uzsāka pirms 22 gadiem, un pakāpeniski izveidojuši piena lopkopības fermu ar 115 govīm.

LLKC Alūksnes nodaļa 10. decembrī organizēja izglītojošu semināru, kurā tika runāts par bioloģisko saimniecību iespējām uzlabot ražošanu, izmantojot videi draudzīgas augsnes apstrādes metodes.

Intars Indriks zemnieku saimniecībā „Upmaļi” veiksmīgi saimnieko, attīstot augkopību un gaļas lopkopību, kas tiek panākts, gan izmantojot LLKC padomus, gan atbalsta programmas.

Maija Blauma ar dēlu Normundu izrāda jauno kalti un graudu torni.

Saimniecībā „Āriņi” jaunākā īstenotā projekta ietvaros uzstādīta graudu kalte, graudu glabāšanas tornis un iegādāta daudzfunkcionālā sējmašīna.

Pīļu labturības apstākļi prasa arī nodrošināt peldi.

Suntažu pagasta „Ozoliņos” tiek veidota saimniecība, kuras pamatnozare būs pīļu un pīlēnu audzēšana.

Zālēdāju projekta ietvaros tika aprēķināta pašizmaksa demonstrējumu saimniecībām.

Lapas