Mazcenas boluss spurekļa parametru monitoringam un agrīnai subakūtas spurekļa acidozes (SARA) diagnostikai govīm

Projekta īstenošanas laiks: 01.09.2018.–31.07.2022.

Projekta partneri:

-Rīgas Tehniskā universitāte
-APP Valsts zinātniskais institūts "Elektronikas un datorzinātņu institūts"
-MZI Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte
-SIA Ogres piens
-Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome
-Z/S Zilūži

 

Kontaktinformācija: Anatolijs Zabašta, anatolijs.zabasta@microdators.lv

Projekta mērķis:

Izstrādāt un ieviest praksē intraruminālu ilgas darbības sistēmu un metodi spurekļa parametru monitoringam, lai paildzinātu augstražīgo slaucamo govju mūžu, palielinātu izslaukumu, savlaicīgi konstatētu nevēlamās spurekļa parametru pārmaiņas un veiktu pasākumus subakūtai spurekļa acidozes (SARA) novēršanai. Izstrādātā sistēma palielinās lopkopības nozares ražīgumu, samazinās lopkopju saimniecību mazproduktīva darba apjomu un uzlabos dzīvnieku uzturēšanas apstākļus.

Projektā plānotās aktivitātes:

Projekta plānotais veids ir eksperimentālā izstrāde, kas ietvers SARA diagnosticēšanas sistēmas prototipa izgatavošanu, demonstrējumus, testēšanu un validēšanu vidē, kas atspoguļo reālus darbības apstākļus. Sistēma tiks testēta reālajā vidē.

Projekta kopējais finansējums: 421 349 eiro