Mācību tīkla izveide, lai palielinātu izpratni un vēlmi uzlabot cūku veselību audzēšanas procesā, samazinot antibiotiku lietošanu

Vācija, Lejassaksija un Brēmene

Sākuma datums – plānotais beigu datums: 18.05.2016. –15.08.2019.

Nākamo gadu laikā antibiotiku lietošana ir jāsamazina līdz minimumam. Lai sasniegtu šo mērķi, cūku audzētājiem jāīsteno īpaši lokāli pasākumi, kas samazinātu antibiotiku lietošanu. Tā kā antibiotiku lietošana ir atkarīga no daudziem dažādiem faktoriem, cūku audzētājiem  vajadzīga pieeja, kurā tiek ņemtas vērā konkrētās saimniecības problēmas, kā arī dažādi faktori, kas ietekmē dzīvnieku veselību. Lai nepārtraukti uzlabotu darba procesus un tādējādi palielinātu ražīgumu un mazinātu zudumus, nereti mašīnbūvē tiek izmantots jēdziens “mācīšanās fabrika”. Lai īstenotu nepārtrauktu uzlabošanas procesu, kura mērķis ir samazināt antibiotiku lietošanu cūkkopībā saskaņā ar “mācīšanās fabrikas” atklājumiem un pieredzi, tiks izstrādāts apmācību tīkls (iekļaujot cūku audzētājus, konsultantus, veterinārārstus un zinātniekus). Mācību tīkls tiks veidots, balstoties uz cūkkopju, konsultantu un veterinārārstu identificētajiem šķēršļiem un problēmām. Projekta ietvaros tiks izstrādātas vadlīnijas, kas nodrošinās izstrādāto metožu un rezultātu nodošanu citām darba grupām/tīkliem.

Plašāka informācija: http://ejuz.lv/fij