Lopkopības atkritumu valorizācija ar inovatīvām tehnoloģijām, kas balstās uz biokonversijas kukaiņiem Hermetia illucens

Itālija-Potenza, Matera

Sākuma datums – plānotais beigu datums: sākās 2018. gadā, turpināsies līdz 2021. gadam.

Projekta mērķis:

Projekta mērķis ir pārņemt un demonstrēt alternatīvas un inovatīvas lopkopības atkritumu likvidēšanas un valorizācijas tehnoloģijas darbu, pievēršot īpašu uzmanību lopkopībai. Plānots piedāvāt pakalpojumu, kas rastu konkrētu risinājumu, lai likvidētu slāpekli no mājlopu mēsliem, tādā veidā mēslojumam varētu būt nozīmīgāka loma lauksaimniecībā izmantojamās zemes uzturēšanā. Šī procesa mērķis ir attīstīt jaunus ražošanas mehānismus un inovatīvus produktus, sākot no atkritumu materiāliem līdz biokonversijas procesiem.

Projektā veicamās darbības:
1. Radīt pilnībā aprīkotu bio-audumu liela apjoma Hermetia illucens audzēšanai;
2. Izveidot vienu pārvietojamu biokonversijas ierīci, kas demonstrētu bioloģiskā substrāta attīrīšanās procesu;
3. Cirmeņu komposta pārvaldīšana;

4. Dzīvu cirmeņu tirdzniecība reptiļu, kažokzvēru un citu insektivoru un mājas dzīvnieku barībai;
5. Ekskursiju, darbnīcu, semināru un citu tematisko pasākumu un publicitātes sanāksmju reģionāla veicināšana ar nozaru ekspertiem, lai popularizētu tehnoloģiju.

Projekta apraksts:

Projektā plānots piedāvāt pakalpojumu visam reģionam, lai nodrošinātu risinājumu pieaugošajai problēmai saistībā ar lopkopību, kas ietver dažādu mājlopu (govis, cūkas, aitas, kazas un truši) kūtsmēslu nepiemērotu pārvaldību. Ja tā tiek veikta neatbilstoši, tas var negatīvi ietekmēt vidi, galvenokārt piesārņojot augsni un gruntsūdeņus, ko izraisa vircas noplūde no saimniecībām. Vircā esošās piesārņojošās vielas un eitrofiskās vielas var sasniegt pazemes gruntsūdeņus un upes caur zemes drenāžu. Otrkārt, šī problēma ietekmē arī gaisa kvalitāti (smaka, amonjaks, sērūdeņradis, smalkās daļiņas) un nopietni iespaido siltumnīcas efekta pastiprināšanos (oglekļa dioksīda emisijas, metāns, slāpekļa oksīds). Papildus  lopkopības atkritumiem biokonversācijas procesos tiks arī iekļauti lauksaimniecības pārtikas ražošanas atkritumi, lai piedāvātu stratēģiju, kā pilnveidot un uzlabot lopkopības atkritumu fiziskās un konsistences īpašības (paaugstināts blīvums un uzturvielu sastāvs).

Piedāvātās darbības  rezultātus  nākotnē iespējams uzlabot. Projekta rezultāti būs plaši pieejami un daudzveidīgi izmantojami, lai piedāvātā tehnoloģija tiktu lietota tieši uz lauka un lai piemērotu to konkrētai teritorijai. Saimniekiem  būs iespēja uzzināt par tehnoloģiju, saskatīt tās izmantošanas iespēju un saņemt tehnisku palīdzību no nozares ekspertiem, lai nākotnē sevi nodrošinātu ar pilnīgu bioloģisko atkritumu likvidēšanas iekārtu, izmantojot piedāvāto tehnoloģiju.

Plašāka informācija: https://ej.uz/p5pj