LOKROB – Alternatīvas parastajiem barības koncentrātiem (atraktantiem) slaucamo govju slaukšanas robotos

Beļģija

Norises laiks no 2021. līdz 2022. gadam.

Granulēta koncentrāta barošana automātiskajās slaukšanas sistēmās (turpmāk ASS) ir mūsdienu piena lopkopības standarts. Tas atbalsta augstražīgu slaucamo govju piena ražošanu un ir papildu stimuls govīm doties uz slaukšanas robotu. Taču liels spēkbarības patēriņš slaukšanas robotos ir viens no faktoriem, kas negatīvi ietekmē robotizēto fermu rentabilitāti.

Projekta mērķis ir, koncentrēties uz šo parasto barības koncentrātu alternatīvām (piemēram, lopbarības bietēm, kartupeļiem, āboliem, bumbieriem) un izstrādāt alternatīvu govju atalgošanas sistēmu robotos.

Praktiskajos izmēģinājumos galvenā uzmanība tiks pievērsta:

1) Sistēmas izstrādei, optimizēšanai un testēšanai automātiskai un nepārtrauktai lopbarības biešu/kartupeļu nodrošināšanai ASS.

2) Alternatīvu atalgojuma sistēmu meklēšana, lai pievilinātu govis pie slaukšanas robota. Alternatīvas atalgojuma sistēmas atlase un pārbaude,  pamatojoties uz pieejamo literatūru. Piemēram, teļu vokalizēšana ASS, aromāti, smaržu difūzija ASS, apmatojuma rotācijas birste uzgaidāmajā telpā vai pēc ASS, piekļuve ganībām pēc slaukšanas.

3) Alternatīvo sistēmu ekonomisko un vides ieguvumu novērtējums salīdzinājumā ar tradicionālajiem barības koncentrātiem.

Plašāka informācija par projektu: https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/find-connect/projects/lokrob-%E2%80%93-alternatieven-voor-klassieke