Lauku attīstības darba grupa 2013.gada 3.-4. oktobrī, Briselē

COPA-COGECA un Eiropas Komisijas Lauku attīstības darba grupā š.g. 3.-4. oktobrī Latviju pārstāvēja Maira Dzelzkalēja un Agnese Hauka.

Darba grupā skatītie jautājumi:

 • Lauku attīstības politikas nākotne;
 • Zemnieku un lauksaimniecības kooperatīvu iesaistīšana Eiropas inovāciju partnerībā (EIP) ”Lauksaimniecības ražīgums un ilgtspēja”;
 • Informācija no semināra „Lauksaimnieku un meža īpašnieku loma bioekonomikā”;
 • Eiropas tīkls lauku attīstībai (ENRD) 2014.-2020.;
 • Lauksaimniecības ģenerāldirektorāta (DG AGRI) prezentācija par KLP 2014.-2020.
 • Jaunie lauku attīstības noteikumi (ELFLA) – dalībvalstu pieredze;
 • Nākotnes atbalsts lauku attīstībai no Eiropas reģionālā attīstības fonda (ERAF);
 • Eiropas Komisijas darba grupā diskutētais;
COPA/COGECA kategorija: 

Pievienot komentāru

Plain text

 • HTML tagi nav atļauti.
 • Mājas lapu adreses un e-pasta adreses automātiski tiek pārveidotas par saitēm.
 • Rindas un rindkopas tiek pārnestas uz jaunu rindu automātiski.