Latvijas vietējo govju ģenētiskā fonda saglabāšana un lokālajiem apstākļiem piemērotu citu šķirņu indivīdu pavairošana izmantojot oocītu aspirāciju

Piena lopkopībā tiek investēti ievērojami līdzekļi, un ražotāji sagaida tās intensīvāku attīstību un ieguldījumu atmaksāšanos. Viens no būtiskākajiem faktoriem, kas ievērojami var palielināt nozares izaugsmes tempus, ir ģenētiski augstvērtīgu, veselīgu un produktīvu dzīvnieku pavairošana, kas ir piemēroti Latvijas lokālajiem apstākļiem. Tādēļ LLU zinātnieki kopā ar AS  “Agrofirma Tērvete” šī gada aprīlī uzsākuši kopīga zinātniskā projekta “Latvijas vietējo govju ģenētiskā fonda saglabāšana un lokālajiem apstākļiem piemērotu citu šķirņu indivīdu pavairošana izmantojot oocītu aspirāciju” īstenošanu.

Sadarbības partneri: MZI Latvijas Lauksaimniecības universitāte, AS "Agrofirma Tērvete".

Projekta īstenošanas laiks: sākās 2020.gada 1.aprīlī un beigsies 2022.gada 28.februārī.

Lai veicinātu ganāmpulkā augstvērtīgo dzīvnieku pavairošanu un intensīvāku atražošanu, LLU pētnieki iesaka Latvijā izmantot jaunākos zinātnes sasniegumus. Šajā gadījumā tās ir progresīvās asistētās reprodukcijas metodes kā oocītu aspirācija un apaugļošana in vitro (OPU/IVF), ko izmanto pasaules attīstītākajās valstīs.

Kā atzīst projekta vadītāja, LLU Veterinārmedicīnas fakultātes vadošā pētniece Ilga Šematoviča, šī metode ir progresīvāka un produktīvāka nekā līdz šim Latvijā atdzimusī multiplās ovulācijas un embriju transferences metode (MOET). OPU/IVF metodes pielietošanas gadījumā nenotiek iejaukšanās govs reprodukcijas un ražošanas ciklā un netiek mākslīgi manipulāciju dēļ pagarināta laktācija. OPU/IVF gadījumā ir iespējams kolekcionēt oocītus katras divas nedēļas un veikt apaugļošanu in vitro.

Turklāt jauniegūtos embrijus var transferēt ģenētiski mazāk vērtīgos, ne tik potenciāli produktīvos, un pat citas šķirnes veselos sievieškārtas dzīvniekos.

Izmantojot OPU/IVF, LLU zinātnieki kopā ar sadarbības partneri AS “Agrofirma Tērvete” īstenos lokālajiem apstākļiem piemērotu šķirņu indivīdu pavairošanu. To vidū būs gan izzūdošās šķirnes “Latvijas brūnā”, “Dānijas Sarkanā”, “Latvijas Zilā”, gan Zviedrijas Sarkanraibo, Holšteinas Sarkanraibo, jauno Latvijas Brūnās piena tipu un Holšteinas Melnraibo šķirņu populācijas.

Projekta kopējās izmaksas: 90 000,00 eiro.

Informāciju sagatavoja: Ilga Šematoviča,
Dr.med.vet., docente
Latvijas Lauksaimniecības universitāte
Veterinārmedicīnas fakultāte, Klīniskais institūts