Latvijas cūkkopības ilgtspējīga attīstība uz antibiotiku brīvas un bioloģiskas saimniekošanas pamatiem

Projekta mērķis ir Latvijā attīstīt ilgtspējīgu, kopējā ES gaļas tirgū konkurētspējīgu cūkkopību, kas balstīta uz Latvijā inovatīvām metodēm – no antibiotikām brīvu cūku audzēšanas sistēmu, cūku audzēšanu bioloģiskajā saimniekošanas sistēmā ar atbilstīgu nozares gala produktu virzību tirgū un datorizētu fermas vadības rīku, kas salāgots ar selekcijas datu uzskaites sistēmu.

Projekta sadarbības partneri:

 • -k/s Latvijas Cūku audzētāju asociācija
  -SIA Cūku Ciltsdarba Centrs
  -SIA Agrosels
  -MZI APP Agroresursu un ekonomikas institūts
  -MZI Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte
  -BDR Latvijas bioloģiskās lauksaimniecības asociācija
  -SIA Ulbroka
  -SIA Ecoland Latvia
  -z/s Jurkas
  -SIA SKAI Baltija
  -SIA PF Vecauce

Projekta īstenošanas periods –  01.10.2019.-05.10.2022.

Kontaktinformācija - Valentīna Alksne, e-pasts: valentina@lcaa.lv

Projekta kopējās izmaksas: 449454,17 EUR

Informācijas sagatavotājs:

Valentīna Alksne, e-pasts: valentina@lcaa.lv