Kvalitātes nodrošināšanas lauksaimniecībā darba grupas 2012. gada 3.- 4. jūlija sanāksme Briselē

2012. gada 3. un 4. jūlijā Briselē norisinājās COPA/COGECA rīkotā Kvalitātes nodrošināšanas lauksaimniecībā darba grupas sanāksme. No Latvijas šajā sanāksmē piedalījās Edīte Strazdiņa.

Eiropas Komisijas pārstāvju izteicieni par budžetu: „Budžets nav no labākajiem, bet īpaši piestrādājot, viss ir iespējams”. Tas tikai liecina par to, ka Latvijai, lai varētu virzīt savas intereses, ir īpaši aktīvi jāiesaistās KLP veidošanā, jo tie jautājumi, kas tiks palaisti garām, tad arī būs līdzvērtīgi VPM ar ko šobrīd cīnāmies un nevaram atrisināt.

Pagaidām paliek atklāti jautājumi par higiēnas regulu – kā un cik lielā mērā to attiecināt uz mazajiem ražotājiem, mājražotājiem.

Saskaņotie marķējumi vietējiem produktiem - ierosinājums, ka var lietot arī piktogrammas, šķiet ļoti nepiemērots mazajiem ražotājiem. Pirmkārt, lai atpazītu kādu konkrētu simbolu, ir jāveido atpazīstamības kampaņa, otrkārt, tie ir papildus izdevumi, jo jāgatavo speciāls marķējums nelielos daudzumos katram ražotājam.

Nav ne ierosinājumu, ne ideju, kā palielināt vietējo neiepakoto produktu atpazīstamību, īpaši svaigai gaļai, izlejamajam pienam, ka tas patiešām ir nācis no konkrētas saimniecības vai apgabala.

Uz šiem jautājumiem LV vajadzētu būt savam saskaņotajam viedoklim, lai nākamās darba grupas tikšanās laikā un arī apspriešanas periodā rakstiski varētu skaidri uzsvērt Latvijas viedokli, kā arī ierosinājumus.

KLP posmā no 2013.–2020. gadam ir vērsta uz vietējo produktu izcelšanu, transporta pārvadājumu samazināšanu, kā arī uz preču atpazīstamības un sabiedrības informēšanas pasākumiem, kam visam pamatā ir preču kvalitātes uzlabošana. Tāpat šim jēdzienam „kvalitatīvs produkts” ir jābūt vienādai nozīmei visās Eiropas valstīs un arī PTO valstīs, kas eksportē preces uz ES. Tādējādi, paceļot kvalitātes latiņu ES ražojumiem un ieviešot saviem produktiem specifiskos standartus, mums būs vieglāk aizsargāt savu tirgu pret lēto un mazāk kvalitatīvo importu.

Plašāk par sanāksmē runāto lasiet Edītes Strazdiņas atskaitē.

Pievienot komentāru

Plain text

  • HTML tagi nav atļauti.
  • Mājas lapu adreses un e-pasta adreses automātiski tiek pārveidotas par saitēm.
  • Rindas un rindkopas tiek pārnestas uz jaunu rindu automātiski.