Kvalitātes nodrošināšanas lauksaimniecībā darba grupa 2013. gada 18.–19. februārī Briselē

2013. gada 18. un 19. februārī Briselē norisinājās COPA/COGECA un EK rīkotā darba grupa Kvalitātes nodrošināšana lauksaimniecībā. No Latvijas šajā sanāksmē piedalījās eksperte Edīte Strazdiņa.

Darba grupas galvenie temati:

  • Darba grupas turpmākā darbība;
  • DG vadītāja un vadītāja vietnieka vēlēšanas;
  • Regulas 1151/2012 precizējumi;
  • Marķēšanas noteikumu ieviešana pēc regulas 1169/2011;
  • Regula 1151/2012 par lauksaimniecības produktu kvalitātes shēmām kalnu produkts un salu produkts, kā arī šo produktu marėēšana;
  • Marķēšana un obligātie nosacījumi Regulā 1169/2011;
  • Tirdzniecības standarti, īsās piegādes ķēdes, products no manas saimniecības.

Plašāk ar šajā darba grupā runāto var iepazīties Edītes Strazdiņas atskaitē.

Pievienot komentāru

Plain text

  • HTML tagi nav atļauti.
  • Mājas lapu adreses un e-pasta adreses automātiski tiek pārveidotas par saitēm.
  • Rindas un rindkopas tiek pārnestas uz jaunu rindu automātiski.