Kvalitātes nodrošināšana lauksaimniecībā darba grupa 2013. gada 24.–25. jūnijā Briselē

COPA-COGECA un EK darba grupā Kvalitātes nodrošināšana lauksaimniecībā, 2013.gada 24-25.jūnijā Latviju pārstāvēja eksperte Edīte Strazdiņa.

Darba grupā skatītie jautājumi:

 • Regula Nr. 1151/2012 par kvalitātes shēmām lauksaimniecības pārtikas un nepārtikas produktiem:

Izvēlēs kvalitātes termins „Kalnu produkts” un tā ieviešana;

Ziņojuma sagatavošana par jauno terminu „Salu produkts”;

Izvēles termins „Produkts no manas saimniecības”;

 • Likumdošanas priekšlikumi par KLP nākotni;
 • Vispārējie tirdzniecības standarti;
 • Noteikumu sagatavošana ziņojumam par izcelsmes marķējuma sagatavošanu:

Obligāto izcelsmes marķējumu īstenošanas noteikumi cūkām, mājputniem, aitām un kazām;

Brīvprātīgā izcelsmes marķējumu īstenošana pārtikas produktiem;

Gaļas kā sastāvdaļas izcelsmes izmantošana;

Informācija par PTO diskusijas ar ASV par izcelsmes valsts marķējumu;

 • Eiropas Komisijas priekšlikums par oficiālo kontroli pārtikas un dzīvnieku barības nekaitīguma, dzīvnieku veselības un dzīvnieku labturība (Regula (EK) Nr. 882/2004) ;
 • ES labākās prakses pamatnostādnes brīvprātīgās sertifikācijas shēmām lauksaimniecības pārtikas produktiem un nepārtikas produktiem;
 • Iespējamās novērtēšanas sistēmas nelauksaimnieciskās ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm;
 • WIPO darba grupa par Lisabonas sistēmas attīstību.

Plašāk par darba grupā runāto var lasiet Edītes Strazdiņas atskaitē.

Pievienot komentāru

Plain text

 • HTML tagi nav atļauti.
 • Mājas lapu adreses un e-pasta adreses automātiski tiek pārveidotas par saitēm.
 • Rindas un rindkopas tiek pārnestas uz jaunu rindu automātiski.