Kooperatīvu atbalsta fonds

Projekta mērķis ir sagatavot izvērtējumu, vadlīnijas un darbības plānu kooperatīvu atbalsta fonda izveidei Latvijā, apzinot un izpētot ārvalstu pieredzi, izanalizējot un izvērtējot fonda izveidi ietekmējošos faktorus: ekonomiskos, finansiālos, juridiskos, administratīvos un organizatoriskos.

Projekta aktivitātes:

EIP darba grupa plāno veikt izpēti kooperatīvu atbalsta fonda izveidei Latvijā, izstrādāt pamatojum un darbību šāda fonda izveidei, kā arī sagatavot informatīvo materiālu. Paredzamā izpēte aptvers ļoti plašu darbību spektru, sākot ar informācijas apkopošanu par šo jomu ES, turpinot ar datu, informācijas un situācijas analīzi Latvijā, dokumenta sagatavošanu ar risinājumiem fonda izveidei, ekonomiskās efektivitātes analīzi un veicamo darbu grafiku un apjomu, lai realizētu ideju. Izpēte paredz arī kooperatīvu - sadarbības partneru speciālistu iesaisti konkrētu situāciju analizē.

Projekta partneri:

-Biedrība "Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociācija"

-MZI Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte

-Biedrība "Lauksaimniecības organizāciju sadarbības padome"

-Lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība "Baltijas Ogu kompānija"

-Kooperatīvā sabiedrība "Latvijas liellops"

-Lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība "Viļāni"

-Mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība "Mūsu mežs"

-Kooperatīvā sabiedrība "VAKS"

-Lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība "Latraps"

-Kooperatīvā sabiedrība "Mūsmāju dārzeņi"

-Zemnieku saimniecība "Druvas"

Kontaktinformācija: Rolands Feldmanis, e-pasts: rolands.feldmanis@llka.lv

Projekta īstenošanas laiks: no 2022.gada 1.jūlija līdz 2025.gada 30.jūnijam.