Jaunu metožu, tehnoloģiju un risinājumu izstrāde un pārbaude Latvijas lauksaimniecības augu cilmes šūnas iegūšanas procesā, radot inovatīvu risinājumu to tālākai integrācijai dzeramajā ūdenī

Pasaules pārtikas tirgus tendence ir multifunkcionāli produkti un funkcionāla pārtika, kas ne tikai spētu dot nepieciešamās uzturvielas un kalorijas, bet arī nodrošinātu organismu ar svarīgiem vitamīniem un uztura bagātinātājiem, kā rezultātā nodrošinātu cilvēka organismu ar dzīvības norisēm nepieciešamo enerģiju. Bioloģijas nozares viena no lielākajām šī brīža inovācijām ir augu cilmes šūnu iegūšana, kas ļauj audzēt augus laboratoriskos apstākļos un iegūt to cilmes šūnas, kam ir izteikti liela bioloģiskā aktivitāte. Projekta ietvaros tiek pētīta alternatīva augu cilmes šūnas iegūšanas tehnoloģija, radot pamatu jaunām iespējām pielietot augu cilmes šūnas pārtikas nozarē. Tiek izvirzīta jauna pieeja augu izcelsmes produktu ražošanai.

Projekta mērķis - Inovatīva risinājuma radīšana, kas ļauj noskaidrot efektīvāko un ekonomiski lietderīgāko augu cilmes šūnu iegūšanas tehnoloģiju un augu cilmes šūnu izmantošanu dzeramajā ūdenī, radot labvēlīgu ietekmi uz cilvēka organismu, uz kā bāzes tiks izstrādāts absolūti inovatīvs augstas pievienotas vērtības produkts – augu cilmes šūnu saturošs dzeramais ūdens (funkcionālais dzēriens), kura izcelsme balstīta uz vietējām izejvielām.

Tika veikts:

 1. trīs dažādu augu: kumelītes, topinambūra un ķimenes veiksmīgāko audzēšanas apstākļu izvērtējums;
 2. trīs dažādu augu: kumelītes, topinambūra un ķimenes augšanas laika skalas sagatavošanu, atzīmējot piemērotākos brīžus augu vasas daļu ievākšanai;
 3. trīs dažādu augu: kumelītes, topinambūra un ķimenes augu vasas daļu ievākšanas un kaltēšanas izvērtējumu drogu sagatavošanas apstākļu apkopojums;
 4. zinātniskās literatūras informāciju par augu cilmes šūnu iegūšanas tehnoloģijām, to priekšrocībām un trūkumiem analīzi;
 5. zinātniskās literatūras informāciju par augu cilmes šūnu aktivitātes noteikšanas metodēm, to priekšrocībām un trūkumiem analīzi;
 6. zinātniskās literatūras informāciju par augu cilmes šūnu saturošiem gala produktiem, to priekšrocībām un trūkumiem analīzi;
 7. zinātniskās literatūras informācijas par augu cilmes šūnām, to integrācijas iespējas pārtikas produktos, ķīmisko sastāvu,  fizikāli-ķīmiskās īpašības un sensorās īpašības analīzi;
 8. starptautiski atzītu standartu analīžu metožu dažādu fizikāli-ķīmisko analīžu veikšanai pētāmajiem produktu paraugiem analīzi;
 9. atbilstošas zinātniskās informācijas par augu cilmes šūnu iespējamo praktisko integrāciju dzeramajā ūdenī un cita veida pārtikas produktos analīzi;
 10. līdz šim veikto zinātnieku un potenciālo sadarbības partneru konferenču, padziļināto interviju un darba grupu rezultātiem.

Uz doto brīdi tiek veikti pētniecības darbi un aktīva darbība projekta sekmīgai realizācijai.

Sadarbības partneri:

 • -SIA Nordic Food
  -Rīgas Stradiņa universitāte
  -SIA Rasa Botanical
  -SIA ILM
  -Ūdrīšu pagasta zemnieku saimniecība “Kurmīši”

Projekta koordinatore: SIA Nordic Food, valdes locekle Anita Pedāne, tel.:+371 27110179,  e-pasts: anita@nordic-food.eu

Kopējās projekta izmaksas: 500 000 EUR

Projekta īstenošanas periods: 01.10.2019.-30.01.2022.

Informāciju sagatavoja:

SIA Nordic Food, valdes locekle Anita Pedāne