Jauna pieeja mēslošanai un nezāļu kontrolei bioloģiskā rapša audzēšanā

Vācija, Saksija

Sākuma datums – plānotais beigu datums: 01.07.2015. –31.12.2018.

Iekšzemes pieprasījums pēc bioloģiskās rapšu eļļas pašlaik pārsniedz  piedāvājumu. Galvenie iemesli, kādēļ ir izveidojusies atšķirība starp pieprasījumu un piedāvājumu, ir zemas un nestabilas ražas bioloģiskās rapšu eļļas ražošanā, kaitēkļi, piemēram, krustziežu spīdulis (Brassicogethes aeneus), nepietiekama slāpekļa lietošana ražas attīstības laikā un plaši izplatītā nezāļu invāzija rudenī. Iepriekšējie pētījumi liecina, ka agrīni novākti un granulēti lopbarības pākšaugi (īpaši baltais āboliņš) bioloģiskajā lauksaimniecībā var kalpot kā labs augu bāzes mēslojums. Pamatojoties uz šiem rezultātiem, EIP darba grupa novērtēs šādu pākšaugu granulu ietekmi uz ziemas eļļas rapsi. Mērķis ir izstrādāt jaunu mēslošanas stratēģiju rapšu sēklu ražošanai bioloģiskajā lauksaimniecībā, uzlabojot kultūru audzēšanu, mazinot nezāļu invāziju un palielinot graudu ražu.

Plašāka informācija: http://ejuz.lv/fik