Inovatīvi tehnoloģiskie risinājumi atragošanas alternatīvām liellopu ganāmpulkos

Projekta mērķis ir eksperimentāli noskaidrot dažādu inovatīvu atragošanas alternatīvu pielietošanas iespējas liellopu ganāmpulkos, samazinot dzīvnieku turēšanas un audzēšanas riskus un nodrošinot dzīvnieku labturību.

Projekta aktivitātes:

1. Trīs dažāda lieluma saimniecībās ieviest un analizēt dažādas alternatīvas atragošanai:

- ragu galu noņemšana; uzmavu likšana ragiem, dzīvnieku agresijas mazināšana ar mūzikas terapiju;

- labturības uzlabošana ar novietnes apgaismojuma intensitātes un spektra izmainīšanu;

- dzīvnieku labsajūtas uzlabošana ar pašmasāžas iekārtām.

2. iegūtos rezultātus atspoguļot lauksaimnieku žurnālos, semināros un lauku dienās.

Projekta partneri:

-MZI Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte

-ZS Deņevo

-ZS Ievas

-ZS Ķēniņkalni

-SIA Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs

-Šķirnes saglabāšanas apvienība "Zilā govs"

Kontaktinformācija: Elita Aplociņa, e-pasts: elita.aplocina@llu.lv

Projekta īstenošanas laiks: no 2022.gada 1.jūlija līdz 2025.gada 30.jūnijam.