Inovatīvas ārstnieciskas pārtikas izstrāde malnutrīcijas/disfāgijas slimniekiem, radot jaunu, nacionāli nozīmīgu produktu ar augstu pievienoto vērtību

Projekta īstenošanas laiks: 1.04.2018. –31.12.2022.

Projekta partneri:

-SIA KEEFA
-MZI Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte, Pārtikas tehnoloģijas fakultāte
-Rīgas Stradiņa universitāte
-Latvijas Diētas ārstu asociācija
-Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts BIOR
-Bioloģiski sertificēta z/s Vizbuļi
-Bioloģiski sertificēta z/s Žubītes
-Bioloģiski sertificēta z/s Kurpnieki
-SIA Lejasvagaļu dārzs
-Bioloģiski sertificēta z/s Mazie gavari
-Bioloģiski sertificēta z/s Bites
-Bioloģiski sertificēta z/s Kraukļi
-Bioloģiski sertificēta z/s Grieze

Kontaktinformācija: 

Ēriks Cešeiko, eriks.ceseiko@gmail.com

Projekta mērķis:

Izstrādāt malnutrīcijas/disfāgijas pacientiem domātus inovatīvus pieejamus ārstnieciskās pārtikas produktus, kuru ražošana ir balstīta uz Latvijas zinātnieku veiktajiem pētījumiem, Latvijā izaudzētām lauksaimniecības produkcijas izejvielām, vietējo produkcijas pārstrādi un gatavā produkta ražošanu.

Projektā plānotās aktivitātes:

Projektā tiks veikts rūpnieciskais pētījums, izstrādājot zinātniski pamatotas produktu receptūras malnutrīcijas un disfāgijas pacientiem un to ražošanas tehnoloģiskos risinājumus. Tie būs plānveida pētījumi un nozīmīgs izpētes darbs ar mērķi iegūt jaunas zināšanas un prasmes jaunās produkcijas un procesu izstrādei. Projektā ir paredzēts veikt arī eksperimentālo izstrādi, izmantojot iepriekš iegūtās zināšanas un atziņas, kas iegūtas zinātniskos pētījumos par īpašas diētas pārtikas produktiem malnutrīcijas un disfāgijas slimniekiem. Šajā posmā izstrādāto produktu tehnoloģijas tiks pārbaudītas piemērošanai reālām ražošanas iespējām uzņēmumā. Tiks saražotas izstrādāto produktu eksperimentālās partijas tālākai šo produktu kvalitātes kontrolei un derīguma termiņa noteikšanai, kā arī tālākajiem testiem in vivo apstākļos.

Projekta kopējais finansējums: 507 212,00 eiro