Informācijas ievākšanas rīka izstrāde medījamo dzīvnieku populāciju apsaimniekošanai

Projekta īstenošanas periods: no2020. gada 1.marta līdz 2021.gada 28.februārim.

Sadarbības partneri un to kontaktinformācija: Biedrība Zemenieku saeima, AS “Latvijas valsts meži”, Latvijas Valsts mežzinātnes institūts “Silava”, Latvijas Mednieku savienība, Latvijas Meža īpašnieku biedrība, Latvijas Mednieku asociācija.

Projekta mērķis ir izstrādāt ar Meža valsts reģistru savietojamu datu ievākšanas rīku un mobilo aplikāciju medījamo dzīvnieku, to klātbūtnes pierādījumu, nomedīšanas fakta un postījumu reģistrēšanai, lai veicinātu mežsaimniecības resursu izmantošanu, saglabāšanu un regulēšanu optimālā līmenī, vienlaicīgi mazinot postījumu un zaudējumu riskus mežsaimniecības un lauksaimniecības nozarēs, kā arī samazinot medniecības administratīvo slogu.

Šobrīd Latvijā nav iespējas attālināti reģistrēt un iesniegt pierādāmu informāciju par medījamo dzīvnieku novērojumiem, nomedīšanas faktu un nodarītajiem postījumiem lauksaimniecībai un mežsaimniecībai. Datus reģistrē un krāj Valsts meža dienests (VMD). VMD kapacitāte ir ierobežota. Informācija par medījamo dzīvnieku populācijām elektroniski pieejama VMD Ģeogrāfiskās informācijas sistēmā (VMDĢIS), kas lietotājiem ir pieejama par maksu apskates režīmā, un neparedz iespēju pievienot informāciju, datus vai piezīmes. Datu ievākšanā netiek iesaistīti brīvprātīgie cilvēkresursi – ap 22 tūkst. aktīvo mednieku, 70 tūkst. lauksaimnieku un 135 tūkst. privāto meža īpašnieku. Tādējādi savvaļas dzīvnieku klātbūtnes uzskaitē ir neizmantots potenciāls – ap 227 tūkst. lietotāju, kuri varētu sniegt ticamu informāciju par medījamiem dzīvniekiem.

Projekta ietvaros tiek izstrādāta mobilā lietotne šīs informācijas attālinātai reģistrēšanai, kas būtiski samazinās administratīvo slogu medniekiem un medību tiesību īpašniekiem, kā arī atslogos valsts pārvaldes institūciju darbu. Rezultātā tiks veicināta zināšanu pārnese – informācija par medījamo dzīvnieku klātbūtni, postījumiem un nomedīšanu būs publiski pieejama, to varēs izmantot gan mežsaimniecības, gan lauksaimniecības nozaru attīstībai.

Lietotne tiek izstrādāta dažādām mobilo viedierīču operētājsistēmām, sākotnēji izpētot lietotāju vajadzības un izstrādājot detalizētu tehnisko specifikāciju. Paredzamās lietotnes funkcijas prioritārā secībā ir šādas:

1) lietotāja reģistrācija personas identificēšanai;

2) dzīvnieku novērojumu ievade, tostarp nomedīšanas fakta ievade, dzīvnieku nodarīto postījumu reģistrēšana, informācijas par medību iecirkņiem ievade un analītiskās informācijas attēlošana kartē;

3) medību slodzes datu uzkrāšana un mednieka sezonas karšu elektroniskas saņemšanas iespēja.

Lietotne būs pieejama un lietojama bez maksas, tāpat arī uzkrātie dati būs publiski pieejami jebkuram interesentam.

Projekta kopējās izmaksas: 99 984,50 eiro

Projekta koordinators un tā kontaktinformācija: Zanda Melnalksne, zanda@zemniekusaeima.lv; Juris Lazdiņš, birojs@zemniekusaeima.lv

Informācijas sagatavotājs:Zanda Melnalksne