Informācijas diena - pētniecība un inovācija, 14.-15. janvārī 2013. Brisele

Darba grupas pētniecība un inovācija eksperts Tālis Laizāns janvāra sākumā apmeklēja divas sanāksmes Briselē:

  • 14.janvārī - COPA/COGECA rīkotajā darba grupā:Pētījumi un inovācijas (Working party „Research & Innovation”);
  • 15.janvārī - Eiropas Komisijas Informatīvajā seminārā (informatīvajā dienā) par pētniecības projektu pieteikšanu programmai FP7-ENV-2013-WATER-INNO-DEMO.

Copa/Cogeca darba grupas galvenais izskatāmais jautājums bija par Pētniecības programmu virzieniem „Eiropas inovāciju partnerībā lauksaimniecības produktivitātei un ilgtspējai” (EIP), kas ir jāiesniedz apspriešanai DG Agri, lai uzsāktu Stratēģijas īstenošanas plāna (Strategic Implementation Plan – SIP) apspriešanu un sagatavošanu.

Plašāk par sanāksmē notikušo var iepazīties Tāļa Laizāna atskaitēs. Katram pasākums ir sava atskaite. Sanāksmes materiāli un prezentācijas pieejamas norādītajās WEB adresēs atskaitē.

COPA/COGECA kategorija: 

Pievienot komentāru

Plain text

  • HTML tagi nav atļauti.
  • Mājas lapu adreses un e-pasta adreses automātiski tiek pārveidotas par saitēm.
  • Rindas un rindkopas tiek pārnestas uz jaunu rindu automātiski.