Ilgtspējīgākas un videi draudzīgākas kviešu ražošanas pievienotās vērtības ķēdes izveidošana

Vācija, Hesene

Sākuma datums – plānotais beigu datums:2016. –2017.

Ilgtspējīgāka lauksaimnieciskā ražošana ir mērķis, kas tiek virzīts visos politiskajos un sabiedrības līmeņos. Ilgtspējīgai un optimālākai slāpekļa mēslojuma izmantošanai pašreiz pievienojamais ir aptuveni 200 kg N/ha un vairāk šo daudzumu ir jāsamazina līdz 170 kg N/ha. Pašlaik cepšanai paredzētu kviešu ražošana visā pievienotās vērtības ķēdē, sākot no izejvielas un beidzot ar konditorejas izstrādājumiem, ir gandrīz neiespējama, jo tā balstās uz augstām prasībām attiecībā pret olbaltumvielu koncentrāciju graudos. Šo prasību dēļ intensīvi tiek izmantoti augsnes mēslošanas līdzekļi un veidojas slāpekļa pārpalikums. Dažādi pētniecības projekti jau  parādījuši, ka nepieciešamo cepšanas kvalitāti var sasniegt, izmantojot mazāk slāpekļa, ja tiek ņemti vērā šādi aspekti: šķirņu audzēšana ar augstu lipekļa kvalitāti neatkarīgi no izejvielu olbaltumvielu satura; cepšanas kvalitātes novērtēšana ar optimizētu cepšanas testu, ņemot vērā lipekļa kvalitāti; slāpekļa izmantošanas pielāgošana. Projekta mērķis ir izveidot ilgtspējīgu un sertificētu pielāgotas slāpekļa izmantošanas sistēmu visā pievienotās vērtības ķēdē.

Plašāka informācija: http://ejuz.lv/fio