Graudaugu, eļļas augu un proteīnaugu darba grupas 2012. gada 29.- 30. marta sanāksme Briselē

2012. gada 29. un 30. martā Briselē norisinājās COPA/COGECA rīkotā Graudaugu, eļļas augu un proteīnaugu darba grupas sanāksme. No Latvijas šajā sanāksmē piedalījās Juris Cinītis.

ES bija sagatavojusi zaļās komponentes (greening) ietekmes pētījumu, kur ir izrēķināts, cik tas izmaksās zemniekam katrā valstī. Sakarā ar to, ka Latvijai ir mazākie platību maksājumi, tad Latvijas aprēķinātās izmaksas greening pasākumiem ir zem 10 EUR. Eksperts norādījis, ka tas rāda tikai situāciju, ka Latvija ir zaļākā valsts, bet tas pilnīgi neatbilst patiesajām izmaksām, kas radīsies zemniekiem. Tad visu Eiropu var padarīt „zaļu”, vienkārši samazinot platības maksājumus līdz Latvijas līmenim. Bija valstis, kur tās izmaksas nopietni pārsniedza 100 EUR. Šis ziņojums kļūs īpaši nepatīkams, ja turpinās strādāt pie COPA idejas, kur greening pasākumu ieviešanas maksājums tiek atdalīts no pamatmaksājuma.

Plašāk ar šajā darba grupā runāto var iepazīties Jura Cinīša atskaitē.

Pievienot komentāru

Plain text

  • HTML tagi nav atļauti.
  • Mājas lapu adreses un e-pasta adreses automātiski tiek pārveidotas par saitēm.
  • Rindas un rindkopas tiek pārnestas uz jaunu rindu automātiski.