GENDUROC - Duroc šķirnes cūkgaļas produktu autentifikācija, izmantojot ģenētiskos marķierus

Spānija, Barselona

Sākuma datums – plānotais beigu datums: no 2020.gada līdz 2022.gadam

Patērētāji aizvien vairāk uzskata Duroc cūkgaļas produktus par augstas kvalitātes zīmolu. Tomēr vēl nav izstrādāts tiesību akts, kas reglamentētu produktu identifikāciju, izmantojot Duroc vārdu, un nav sistēmas, lai pārbaudītu šo nosaukumu, līdzīgi kā tam, ko izmanto Ibērijas šķiņķa produktiem. Šī iemesla dēļ dažādi ražotāji ir aicinājuši ieviest marķējuma paškontroles programmu, kas spētu noraidīt tādu produktu partiju, kas marķēta kā 100% vai 50% Duroc, bet patiesībā nav atrodama informācija par reģistrāciju oficiālajā šķirnes ciltsgrāmatā.

DNS analīze nozīmē, ka ir iespējams identificēt sugas, šķirnes un indivīdus pēc to unikālo vai specifisko ģenētisko variantu skaita. Šī projekta mērķis ir meklēt ekskluzīvus un / vai specifiskus Duroc šķirnes DNS variantus, kas ļautu noraidīt produktu partijas, kas kļūdaini identificētas kā 100% vai 50% Duroc.

Projekta galvenais mērķis ir sākt gaļas produktu autentifikācijas sistēmas ar Duroc marķējumu apstiprināšanas procesu.

1. mērķis: apstipriniet polimorfās sistēmas MC1R / KIT1 spēju noraidīt produktus, kas marķēti kā 100% vai 50% Duroc un neatbilst šiem nosacījumiem.

2. mērķis: identificējiet ekskluzīvu un specifisku marķieru klāstu, kas ļauj identificēt Duroc produktus populācijas atsaucēs.

3. mērķis: Izstrādāt un apstiprināt efektīvu genotipēšanas protokolu marķieriem, lai būtu iespējams, izsekot, uz norādēm par Duroc gaļas produktos.

Papildu informācija par projektu: https://saite.lv/D2fj3