Gatavo plānu plēsēju apsaimniekošanai

Eiropas Komisijas Vides direktorāts aizvadītā gada beigās prezentēja ideju par ES platformas izveidi lielo plēsēju (vilku, lūšu, lāču un āmriju) jautājumā. Šādas platformas mērķis būtu uz brīvprātības principiem apvienot augsta līmeņa pārstāvjus no nevalstiskajām un citām organizācijām. 

Eiropas Komisijas darba grupā par lielajiem plēsējiem, kurā tika skatīts jautājums par platformas izveidi, kā eksperti no Latvijas piedalījās Jānis Baumanis un Edgars Zalāns. Ņemot vērā, ka lielie plēsēji apdzīvo teritorijas, kas lielākoties nesakrīt ar valstu teritorijām, šobrīd ES lielo plēsēju aizsardzībai tiek izstrādāti populāciju līmeņa sugu apsaimniekošanas plāni. No šiem plāniem izrietošo apsaimniekošanas darbību apspriešanai tika sasaukta darba grupa par platformas izveidi. Ar platformas palīdzību varētu mēģināt mīkstināt problēmas teritorijās, kurās būtiski savairojušies plēsēji un nodara zaudējumus tradicionālajiem lauksaimniecības veidiem. Tas attiecas uz preventīvo un kompensācijas pasākumu kopumu, kuru varētu iekļaut gan platformas rīcības plānos, gan rekomendācijās dalībvalstu nacionālajiem budžetiem par šo pasākumu finansēšanu.

Platformas ietvaros līdz 2014. gada janvāra vidum tika ietverti priekšlikumi no potenciālajiem tās dalībniekiem ar mērķi parakstīt platformas dokumentu 2014. gada pavasarī.

Baltijas valstu galvenais uzdevums ir saglabāt līdzšinējos lielo plēsēju populāciju apsaimniekošanas principus, nepieļaujot jaunu, nepamatotu aizsardzības prasību ieviešanu (jaunu, speciāli lielajiem plēsējiem veidotu, aizsargājamo teritoriju noteikšanu, medību liegumu u. c. ierobežojumu noteikšanu). Svarīga ir komunikācija starp valstīm, lai novērstu dažādas domstarpības par to, kā populācijas būtu jāaizsargā.

Pēc COPA–COGECA ekspertu darba atskaitēm informāciju publicēšanai sagatavoja

LLKC sabiedrisko attiecību vadītāja

Iveta Tomsone

Ekspertu dalība pasākumā organizēta VLT aktivitātes ”Nozaru ekspertu ziņojumi” ietvaros. Plašāk ar COPA/COGECA darba grupu ekspertu aktivitātēm iespējams iepazīties Valsts Lauku tīkla mājaslapā http://www.laukutikls.lv/copa_cogeca.

UZZIŅA

COPA ir Eiropas līmeņa profesionālo lauksaimnieku organizāciju komiteja, kas pārstāv lauksaimniekus ES un starptautiskās institūcijās. Tā ir dibināta 1958. gadā. COGECA ir Eiropas līmeņa lauksaimniecības kooperācijas komiteja, kas pārstāv kooperatīvu intereses ES un starptautiskās institūcijās. Tā ir dibināta 1959. gadā. Kopš 1962. gada COPA un COGECA apvienoja birojus un kopīgi pārstāv Eiropas lauksaimnieku un kooperatīvu intereses.

COPA/COGECA kategorija: 

Pievienot komentāru

Plain text

  • HTML tagi nav atļauti.
  • Mājas lapu adreses un e-pasta adreses automātiski tiek pārveidotas par saitēm.
  • Rindas un rindkopas tiek pārnestas uz jaunu rindu automātiski.