ES jauni mērķi biodegvielai

ES iezīmējusi jaunus mērķus biodegvielas ražošanā un patēriņā saistībā ar lauksaimniecības tirgus perspektīvām pēc 2020. gada. Par tiem spriests COPA–COGECA un EK bioenerģijas un biotehnoloģijas darba grupā, kurā kā eksperts no Latvijas piedalījās Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociācijas pārstāvis Oskars Cīrulis.

Eksperts informē, ka pēdējā laikā kļuvis aktuāls jautājums par pirmās paaudzes biodegvielu, atbalstu tās ražošanai un aizsardzību no importētās biodegvielas. Polijas pārstāvis darba grupā norādījis, ka ES pastāv atbalsts biodegvielas ražošanai, taču lielāko daļu atbalsta saņem importētāji pamatā no ASV, kur biodegvielas ražošanas izmaksas ir zemākas, jo tiek izmantotas cukurniedres un palmu eļļa. Šī problēma tikšot izmeklēta un par rezultātiem ziņots Eiropas Komisijai.

Vērtējot bioenerģijas ražošanas perspektīvas, ES pieņemamāka būs bioenerģija, kas tiks iegūta no atkritumiem un nepārtikas izejvielām. Līdz ar to pakāpeniski tiks samazināts atbalsts pirmās paaudzes biodegvielai un vairāk atbalstītas jaunās paaudzes biodegvielas. Pārmaiņas tiks veiktas pakāpeniski, jo šobrīd uzņēmēji ir investējuši pārstrādes infrastruktūrā, kā rezultātā strauja prasību maiņa var negatīvi ietekmēt ikvienu nozarē iesaistīto cilvēku un ikvienas dalībvalsts tautsaimniecību.

Pēc COPACOGECA ekspertu darba atskaitēm informāciju publicēšanai sagatavoja LLKC sabiedrisko attiecību vadītāja Iveta Tomsone

Ekspertu dalība pasākumā organizēta VLT aktivitātes ”Nozaru ekspertu ziņojumi” ietvaros. Plašāk ar COPA–COGECA darba grupu ekspertu aktivitātēm iespējams iepazīties Valsts Lauku tīkla mājaslapā http://www.laukutikls.lv/copa_cogeca.

UZZIŅA

COPA ir Eiropas līmeņa profesionālo lauksaimnieku organizāciju komiteja, kas pārstāv lauksaimniekus ES un starptautiskās institūcijās. Tā ir dibināta 1958. gadā. COGECA ir Eiropas līmeņa lauksaimniecības kooperācijas komiteja, kas pārstāv kooperatīvu intereses ES un starptautiskās institūcijās. Tā ir dibināta 1959. gadā. Kopš 1962. gada COPA un COGECA apvienoja birojus un kopīgi pārstāv Eiropas lauksaimnieku un kooperatīvu intereses.

COPA/COGECA kategorija: 

Pievienot komentāru

Plain text

  • HTML tagi nav atļauti.
  • Mājas lapu adreses un e-pasta adreses automātiski tiek pārveidotas par saitēm.
  • Rindas un rindkopas tiek pārnestas uz jaunu rindu automātiski.