ENRD - 12. koordinācijas komitejas sanāksme un Lauku attīstības programmas sekmīga ieviešana

Eiropas Lauku attīstības tīkls (ERND) 28. janvārī organizēja 12. Koordinācijas komitejas sanāksmi par daudzgadu budžetu, lai izvērtētu iepriekšējā plānošanas perioda LAP darbību, un noteiktu prioritātes sekmīgai un ātrai nākamā plānošanas perioda apgūšanai. Šajā sanāksmē Latviju pārstāvēja Edgars Linde un Maira Dzelzkalēja.

12. Koordinācijas komitejas sanāksmē skatītie jautājumi:

 • LAP programmu analīze;
 • Pasākums kooperācija un inovācijas (RD 124), Nīderlandes Lauksaimniecības ministrija;
 • LAP - 2. ass analīze;
 • Jauniešu iniciatīvas aktivitātes;
 • Jauno lauksaimnieku pieredzes apmaiņas programma;
 • Lauku tīkli transformācijas procesā, 2007.-2013. gada apskats;
 • Skotu nacionālais tīkls „Būvējot tiltu starp diviem plānošanas periodiem”;
 • Austrijas Lauku tīkls no 2014-2020.

Sanāksmē skatītās prezentācijas pieejamas: http://enrd.ec.europa.eu/en-rd-events-and-meetings/committees/coordination-committee/en/12th_cc_meeting_en.cfm

29. janvārī ERND organizēja semināru Lauku attīstības programmas 2014-2020 sekmīga ieviešana ar mērķi apvienot lauku attīstības plānošanas iestādes un organizācijas, lai apmainītos ar informāciju par Lauku attīstības programmas sekmīgas ieviešanas mērķiem un uzdevumiem, īpašu uzmanību pievēršot jauniem politikas elementiem.

Seminārs norisinājās trīs paralēlās darba grupas:

 • Sadarbība, zināšanu pārneses un inovācijas - pārstāvis Edgars Linde;
 • Vides un klimata jautājumi - pārstāvis Maira Dzelzkalēja;
 • Teritoriālās pieejas - pārstāvis Agnese Hauka.

Seminārā skatītās prezentācijas pieejamas: http://enrd.ec.europa.eu/en-rd-events-and-meetings/seminars-and-conferences/successful-implementation-of-rdps/en/presentations-of-successful-implementation-of-rdps_en.cfm

Vairāk par diskutēto skatiet atskaitēs, pielikumā:

Edgars Linde - 12. Koordinācijas komitejas sanāksme un Lauku attīstības programmas 2014-2020 sekmīga ieviešana;

Maira Dzelzkalēja - 12. Koordinācijas komitejas sanāksme un Lauku attīstības programmas 2014-2020 sekmīga ieviešana.

Agnese Hauka - Lauku attīstības programmas 2014-2020 sekmīga ieviešana;

COPA/COGECA kategorija: 

Pievienot komentāru

Plain text

 • HTML tagi nav atļauti.
 • Mājas lapu adreses un e-pasta adreses automātiski tiek pārveidotas par saitēm.
 • Rindas un rindkopas tiek pārnestas uz jaunu rindu automātiski.