EK konference „Ģimenes saimniecības ceļā uz ilgtspējīgāku un elastīgāku lauksaimniecību Eiropā un pasaulē”

Eiropas Komisijas konferencē „Ģimenes saimniecības ceļā uz ilgtspējīgāku un elastīgāku lauksaimniecību Eiropā un pasaulē”, 29. novembrī 2013., Latviju pārstāvēja Maira Dzelzkalēja un Agita Hauka.

Eiropas Komisijas organizētās konferences mērķis bija, uzsākot ANO izsludināto ģimeņu saimniecību gadu, sākt dialogu par šo jautājumu starp dažādām organizācijām un dažādu kontinentu pārstāvjiem. Konferencē uzsvars tika likts uz ģimeņu biznesa multifunkcionālo lomu – saražot pārtiku, nodrošināt lauku dzīvīgumu, nodot tradīcijas un rūpēties par vides saglabāšanu.

Diskusijas notika par 3 tēmām:

  1. ģimenes saimniecību ieguldījums tehnoloģiju attīstībā, konkurences nodrošināšanā un pietiekama pārtikas daudzuma saražošanā pasaulē;
  2. inovācijas un zināšanu pārnese;
  3. kooperācijas un sadarbības nozīme.

Konferencē Maira Dzelzkalēja uzstājās ar prezentāciju „Ģimeņu saimniecību devums inovāciju attīstībā”, (skatīt pielikumā).

Vairāk par konferencē runāto lasiet Mairas Dzelzkalējas un Agitas Haukas atskaitē.

COPA/COGECA kategorija: 

Pievienot komentāru

Plain text

  • HTML tagi nav atļauti.
  • Mājas lapu adreses un e-pasta adreses automātiski tiek pārveidotas par saitēm.
  • Rindas un rindkopas tiek pārnestas uz jaunu rindu automātiski.