EIP darba grupa “Lauksaimnieki un iedzīvotāji”

Beļģija

Norises laiks – no 2021. līdz 2022. gadam.

Iedzīvotāji arvien vairāk iesaistās pārtikas sistēmā un vairāk apzinās lauksaimniecības lomu. Interese par pilsonisko līdzdalību pieaug, taču lielo atbalsta potenciālu nevar realizēt daudzo šķēršļu dēļ. Ir nepieciešams nostiprināt ilgtspējīgākas attiecības starp lauksaimniekiem un iedzīvotājiem vietējā līmenī.

Projekta mērķis ir pārvērst virkni šķēršļu, kas pašlaik kavē iedzīvotāju līdzdalību, par inovatīvas iedzīvotāju un lauksaimnieku partnerības virzītājspēkiem. Šis projekts ļaus padarīt lauksaimniekus stabilākus nākotnē, stiprinot viņu vietējo tīklu sociālo iesaisti un finanšu kapitālu.

Projekta laikā tiks izstrādāta mācību un rīcības programma, kurā  iestrādātas iedzīvotāju un lauksaimnieku sadarbības iespējas un izaicinājumi.

Lai to paveiktu, ar kolektīva un atklāta pētījuma palīdzību tiks izstrādāta virkne konkrētu juridisku, politisku un uzņēmumam specifisku ieteikumu par veiksmīgas iedzīvotāju un lauksaimnieku sadarbības motīviem. Pamatojoties uz esošajām iniciatīvām, tiek izstrādāta darba tirgus programma vietējai lauksaimniecībai.

Plašāka informācija par projektu: https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/find-connect/projects/og-boeren-en-burgers