Efektīvs vides un dzīvnieku labturības saimniecību monitorings

Projekta mērķis ir veicināt Latvijas lopkopības sektora ilgtspēju un konkurētspējas paaugstināšanu, ņemot vērā Eiropas zaļā kursa nostādnes.

Projekta aktivitātes:

1. Apzināt lopkopības sektora saimniecību vajadzības un problēmas (pašreizējās un nākotnes).

2. Izstrādāt algoritmus, kā monitoringa sistēmā visoptimālāk iegūt emisiju aprēķina izejas datus, lai sistēmas gala lietotājiem - lopkopības saimniecībām būtu pēc iespējas vienkāršāk sekot līdzi to ietekmei uz vidi.

3. Definēt prasības izstrādātājiem un organizēt sistēmas izstrādi.

4. Sistēmas izstrādes laikā regulāri iesaistīt lauksaimnieku fokusgrupu, lai saņemtu atgriezenisko saiti.

5. Testēt izstrādāto sistēmu lauksaimnieku vidū.

6. Informēt un popularizēt par izstrādāto sistēmu semināros, masu medijos, mājaslapās, publiskajos profilos.

7. Organizēt lauksaimnieku un konsultantu apmācības.

Projekta partneri:

-Latvijas lauku konsultāciju un izglītības centrs

-MZI Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte

-Biedrība "Latvijas Zemnieku Federācija"

-Biedrība "Gaļas liellopu audzētāju biedrība"

-Biedrība "Latvijas aitu audzētāju asociācija"

-Biedrība "Latvijas Holšteinas šķirnes lopu audzētāju asociācija"

-Piiratud Vastutusega SCE E-Piim Latvijas filiāle

-SIA "Nākotne"

-SIA "Adams Farm"

-Zemnieku saimniecība "Mežoki"

-Zemnieku saimniecība "Druvas"

-Ventspils Augstskola

Kontaktinformācija: Renārs Stūrmanis, e-pasts: renars.sturmanis@llkc.lv

Projekta īstenošanas laiks: no 2022.gada 1.jūlija līdz 2025.gada 30.jūnijam.