Dzīvnieku klonēšana: ES pagaidām pret

Eiropas Komisijā saņemti 892 priekšlikumi par klonēšanas tehnoloģijām un 893 priekšlikumi par pārtiku, kas ražota no klonētiem dzīvniekiem. Lai gan daudzviet pasaulē klonētu dzīvnieku produkti ir atļauti, ES šobrīd ir pret to.

Par to runāts COPA–COGECA un EK darba grupā par liellopiem un teļiem, kurā kā eksperte no Latvijas piedalījās Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padomes pārstāve Maija Pontāga. Galvenās problēmas, kāpēc ES šobrīd netiek sākta diskusija par dzīvnieku klonēšanu pārtikai, ir sekojošas: Eiropas pārtikas drošības iestāde (EFSA) norāda uz labturības problēmām – izmantotie sieviešu kārtas surogātdzīvnieki un kloni paši var just ciešanas (dažkārt tie neizdzīvo); negatīva uztvere ES iedzīvotāju vidū ētisku apsvērumu dēļ; izsekojamības un pārtikas marķēšanas izdevumi būtu neprognozējami un ļoti lieli.

COPA–COGECA pārstāvji gan norāda, ka daudzās valstīs (Jaunzēlandē, ASV, Kanādā u. c.) kloni tiek izmantoti lauksaimniecības vajadzībām, un uzdod jautājumu EK – kā būt pārliecinātiem, ka importā no Kanādas un ASV netiks iekļauta klonu gaļa? Kurš spēs to kontrolēt, ja, piemēram, ASV šo dzīvnieku gaļa netiek atbilstoši marķēta un vairums dzīvnieku netiek reģistrēti datu bāzēs? Kā nodrošinās gaļas izsekojamību? COPA–COGECA norāda, ka ES iestādēm ir jārīkojas, lai klonēti dzīvnieki nenonāktu Eiropas tirgū. Valsts, kura varētu pieļaut klonētu dzīvnieku eksportu, jāizslēdz no brīvās tirdzniecības sarunām.

Pēc COPA-COGECA ekspertu darba atskaitēm informāciju publicēšanai sagatavoja LLKC sabiedrisko attiecību vadītāja Iveta Tomsone

Ekspertu dalība pasākumā organizēta VLT aktivitātes „Nozaru ekspertu ziņojumi” ietvaros. Plašāk ar COPA–COGECA darba grupu ekspertu aktivitātēm iespējams iepazīties Valsts Lauku tīkla mājaslapā http://www.laukutikls.lv/copa_cogeca.

UZZIŅA

COPA ir Eiropas līmeņa profesionālo lauksaimnieku organizāciju komiteja, kas pārstāv lauksaimniekus ES un starptautiskās institūcijās. Tā ir dibināta 1958. gadā. COGECA ir Eiropas līmeņa lauksaimniecības kooperācijas komiteja, kas pārstāv kooperatīvu intereses ES un starptautiskās institūcijās. Tā ir dibināta 1959. gadā. Kopš 1962. gada COPA un COGECA apvienoja birojus un kopīgi pārstāv Eiropas lauksaimnieku un kooperatīvu intereses.

COPA/COGECA kategorija: 

Pievienot komentāru

Plain text

  • HTML tagi nav atļauti.
  • Mājas lapu adreses un e-pasta adreses automātiski tiek pārveidotas par saitēm.
  • Rindas un rindkopas tiek pārnestas uz jaunu rindu automātiski.