Digitāla rīka izstrāde medību procesa norises pārvaldībai un informācijas apritei, sabiedrības veselības un drošības uzlabošanai

Projekta mērķis ir izstrādāt ar valsts informācijas sistēmām savietojamu digitālu rīku medību procesa norises pārvaldībai un informācijas apritei, kas mazinātu administratīvo slogu medību procesa organizēšanai un pārvaldīšanai, sekmētu sabiedrības veselības un drošības uzlabošanu, radītu priekšnoteikumus optimālai meža apsaimniekošanas un medību saimniecības plānošanai, kā arī samazinātu ar medījamo dzīvnieku postījumiem un to slimībām saistītos riskus lauksaimniecībā un mežsaimniecībā.

Projekta aktivitātes:

1. Izstrādāt digitālu rīku, lai organizētu medību procesa norises elektronisku dokumentēšanu un pārvaldību, kas ievērojami uzlabotu informācijas apriti, kvalitāti un ticamību, kas būtu svarīgi gan medniekiem, gan sabiedrībai kopumā.

2. Veikt efektīvu medību pārvaldības vajadzību izpēti un noteikt veiksmīgākos optimizēšanas un nodrošināšanas veidus.

3. Nodrošināt iespējas elektroniski ievākt datus un ar tiem apmainīties, balstoties uz noteiktajām vajadzībām, kas ir savietojams ar citām informācijas sistēmām un nodrošināt jomas produktu vienotību.

4. Testēt izstrādāto digitālo rīku reālā vidē, nodrošināt tā atbilstību plašam pielietojumam un novērt iespējamās nepilnības.

Projekta partneri:

-Biedrība Zemnieku Saeima

-AS “Latvijas valsts meži”

-Latvijas Valsts mežzinātnes institūts "Silava"

-Mednieku biedrība "BĀRTAVA"

-Latvijas Meža īpašnieku biedrība

-MEDĪBU KLUBS ĒRGĻI

-Latvijas Valsts mežzinātnes institūta "Silava" un Latvijas Lauksaimniecības universitātes valsts zinātniskās izpētes mežu apsaimniekošanas aģentūra "Meža pētīšanas stacija"

-MK "Īle"

-Mednieku klubs “Ķepainis”

Kontaktinformācija: Dārta Gātere, e-pasts: darta@zemniekusaeima.lv

Projekta īstenošanas laiks: no 2022.gada 1.jūlija līdz 2025.gada 31.martam.