Datu intelektuālā analīze lauksaimniecībā

Somija, Satakunta

Sākuma datums – plānotais beigu datums: 2017.gads - 2019. gads.

Projekta mērķis ir rast risinājumus, strauji uzlabojot datu pārvaldību un uzlabojot uzņēmējdarbības situāciju lauksaimniecībā. Projekta mērķis ir izveidot datu intelektuālās analīzes pakalpojumu, ar kura palīdzību lauksaimnieki varētu redzēt, piemēram, satelītattēlus un ražas kartētāja laika rindu. Mērķis ir arī ļaut lauksaimniekiem redzēt izmaiņas augsnē un barības vielu koncentrācijā (piem., kālija un fosfora līmeņos). Pakalpojums tiek izstrādāts ciešā sadarbībā ar lauksaimniekiem.   

Projekta aktivitāšu vadīšanai paredzēti pieci uzdevumu bloki. Datu uzdevumu blokā tiks apkopoti dati, kā arī izveidota datu savstarpējā sasaiste. Servera uzdevumu blokā tiks iepirkts un uzstādīts serveris un tā programmatūra. Pakalpojumu uzdevumu blokā tiks izstrādāts datu analīzes pakalpojums, koncepcijas dizains un lietotāja saskarne, paredzot pakalpojuma nodošanu projekta beigās. Sakaru uzdevumu blokā tiks pārvaldīti visi ar sakariem saistītie jautājumi. Apmācību uzdevumu blokā tiks izstrādāti apmācību video, kas varētu sniegt ieguldījumu projekta rezultātu praktiskā īstenošanā. 

Plašāka informācija: https://www.avoinsatakunta.fi/mikadata-hanke/