Dabai un cilvēkam nekaitīga skuju koku stādu aizsardzības līdzekļa pret dendrofāgo kukaiņu radītajiem bojājumiem izstrāde un aprobēšana

Projekta mērķis ir izstrādāt un praksē pārbaudīt jaunu dabai un cilvēkam nekaitīga skuju koku stādu aizsardzības līdzekli (turpmāk - Repelents) un tā uzklāšanas metodi aizsardzībai pret dendrofāgo kukaiņu bojājumiem.

Projekta aktivitātes:

1. Receptūras pilnveidošana un pielāgošanas industriālajiem uzklāšanas veidiem;

2. Repelnta testa apjoma ražošana;

3. Manuāla uzklāšana laukā (sezonas sākumā), industriāla uzklašana (laukā ar tehniku vai ēkā ar iekārtu);

4. Stādu novākšana, uzglabāšana, transportēšana un stādīšana;

5. Novērojumu izdarīšana un testu veikšana;

6. Rezultātu publiskošana.

Projekta partneri:

-Latvijas Valsts mežzinātnes institūts “Silava”

-SIA Rīgas Meži

-SIA Jifteco

-Latvijas Meža īpašnieku biedrība

-SIA Niedrāji MR

-SIA Vudlande

Kontaktinformācija: Uldis Grinfelds, e-pasts: uldis.grinfelds@silava.lv

Projekta īstenošanas laiks: no 2022.gada 1.septembra līdz 2025.gada 30.jūnijam.