COPA/COGECA un Eiropas Komisijas darba grupa par KLP vienkāršošanu

2012. gada 14. jūnijā Briselē norisinājās COPA/COGECA un Eiropas Komisijas rīkotā darba grupa par Kopējās lauksaimniecības politikas vienkāršošanu. No Latvijas šajā sanāksmē piedalījās Ginta Jakobsone.

Būtu lietderīgi turpmāk arī Latvijas lauksaimnieku organizāciju pārstāvjiem un Copa-Cogeca ekspertiem pamazām identificēt un atzīmēt (pierakstīt) savā nozarē esošās problēmas (gan esošās, gan iespējams nākotnes politikas radītās), kas rada administratīvo slogu vai ir pārāk sarežģītas. Šāda informācija būtu noderīga nākošā šāda veida sanāksmē, jo lielākā problēma ir tā, ka iespējams lauksaimniekiem, kādas prasības rada slogu un šķiet neloģiskas, tomēr ja tās neapkopo, tās tiek aizmirstas, līdz nākoša reizē ar tām saskārās.

Jāseko informācijai. Septembrī plānota tikšanās un plānots uzaicināt lauksaimniekus uz diskusijām par zaļo komponenti/ vienkāršošanu, ko organizēs Maksājumu aģentūru un koordinējošo iestāžu direktoru mācību tīkla ietvaros. (Learning Network of Directors of Paying Agencies and Coordinating Bodies) Sūtīs ielūgums, maksimālais lauksaimnieku skaits būs 5 pārstāvji no visām valstīm kopumā, tas būs neformāls pasākums bez tulkošanas. Tiem jābūt lauksaimniekiem, kas ir aktīvi darbojās lauksaimniecībā un zina praktiskās problēmas.

Plašāk ar sanāksmē apspriestajiem jautājumiem var iepazīties Gintas Jakobsones atskaitē.

COPA/COGECA kategorija: 

Pievienot komentāru

Plain text

  • HTML tagi nav atļauti.
  • Mājas lapu adreses un e-pasta adreses automātiski tiek pārveidotas par saitēm.
  • Rindas un rindkopas tiek pārnestas uz jaunu rindu automātiski.