COPA-COGECA un EK darba grupa 3. - 4. jūnijs 2013, Briselē

2013.gada 3. un 4. jūnijā COPA-COGECA un EK Mežsaimniecības darba grupā Latviju pārstāvēja eksperts Arnis Muižnieks.

Eksperts uzsver, ka jāuzlabo sadarbība starp Eiropas līmeņa mežsaimnieku organizācijām. Jaunajā Lauku attīstības plānā mežsaimniecības konkurētspēja, kā termins, nav iekļauts mērķu un prioritāšu sarakstā LAP dokumentos.

Atskaites pielikumā skatīt:

  • COPA-COGECA, ELO un CEPF kopīgu vēstuli Eiroparlamenta deputātiem, kurā prasīt mežsaimniecības konkurētspējas iekļaušanu jaunās regulas 4.paragrāfā kur tiek runāts par LAP mērķiem un 5.paragrāfā kur tiek runāts par LAP prioritātēm.
  • Rezolūciju, kura tika pieņemta Mežsaimniecības un korķa padomdevējas grupas sanāksmē, kurā prasīts ātri pieņemt Eiropas meža stratēģiju. Rezolūcijā tiek norādīts, kas Eiropas meža un mežsaimniecības sektoram ir jābūt skaidri un konsekventi iekļautas Eiropas politikas struktūrā. Rezolūcija dota pielikumā.

Plašāk ar sanāksmē apspriestajiem jautājumiem var iepazīties Arņa Muižnieka atskaitē.

COPA/COGECA kategorija: 

Pievienot komentāru

Plain text

  • HTML tagi nav atļauti.
  • Mājas lapu adreses un e-pasta adreses automātiski tiek pārveidotas par saitēm.
  • Rindas un rindkopas tiek pārnestas uz jaunu rindu automātiski.