COPA-COGECA un Eiropas Komisijas darba grupa par KLP vienkāršošanu, 23. septembrī 2013

23. septembrī Briselē norisinājās COPA-COGECA KLP sagatavošanās darba grupa, kurai sekoja EK 11. darbagrupa par KLP vienkāršošanu. Latviju šajā darba grupā pārstāvēja Ginta Jakobsone.

Darba grupā skatītie jautājumi:

 • Tirgus kopējās organizācijas regulas projekts;
 • ES tiesiskās piemērotības izvērtējums, Administratīvā sloga samazināšanas programmas ABRPlus īstenošana;
 • Viedokļu apmaiņa un diskusijas par olu marķēšanas ietekmi uz kvalitāti un lauksaimniecības produktu licencēm eksportam un importam saistībā ar Rīcības Programmas administratīvā sloga samazinājumu;
 • KLP vienkāršošanas plāns, jaunākie notikumi un esošā situācija plānotie darbi:
  • Tirdzniecības mehānismi
  • Bioloģiskās lauksaimniecības apskats
  • Vienkāršošanas rīcības plāns
 • KLP reformas novērtējums: vienkāršošanas aspekti.

Plašāk ar sanāksmē apspriestajiem jautājumiem var iepazīties Gintas Jakobsones atskaitē.

COPA/COGECA kategorija: 

Pievienot komentāru

Plain text

 • HTML tagi nav atļauti.
 • Mājas lapu adreses un e-pasta adreses automātiski tiek pārveidotas par saitēm.
 • Rindas un rindkopas tiek pārnestas uz jaunu rindu automātiski.