COPA-COGECA Konference: Dzīvnieku un augu veselība drošai pārtikas apritei 6. -7. maijā

COPA-COGECA Konferencē - Dzīvnieku un augu veselība drošai pārtikas apritei 6. -7. maijā, Latviju pārstāvēja dzīvnieku labturības eksperte Maija Pontāga.

Konferencē iepazīstināja ar gaidāmo Eiropas Komisijas jauno regulējumu par "Dzīvnieku un augu veselība drošai pārtikas apritei". Īrijas prezidentūras pasākuma ietvaros COPA-COGECA aicināja dalībvalstu pārstāvjus, atbildīgās un kontrolējošās institūcijas uz divu dienu konferenci, lai risinātu jaunā regulējuma galvenos jautājumus, t.sk. juridiskos. Konferencē skatīja jautājumus par jauno Augu veselības likumu; sēklas materiālu; jauno Dzīvnieku labturības likumu; oficiālajām augu, dzīvnieku, pārtikas un barības kontrolēm, u.c.

Paralēli iepriekš minētajai konferencei, 6. maija pēcpusdienā norisinājās sanāksme par "inovatīviem risinājumiem kaitēkļu atklāšanā, kontrolē un novēršanā." Diskutēja par potenciālajiem riskiem uz augu veselību, ilgtspējīgu augu aizsardzības līdzekļu izmantošanu, integrēto augu aizsardzību un inovācijām lauksaimniecībā.  

Plašāk ar sanāksmē apspriestajiem jautājumiem var iepazīties Maijas Pontāgas atskaitē.

COPA/COGECA kategorija: 

Pievienot komentāru

Plain text

  • HTML tagi nav atļauti.
  • Mājas lapu adreses un e-pasta adreses automātiski tiek pārveidotas par saitēm.
  • Rindas un rindkopas tiek pārnestas uz jaunu rindu automātiski.