COPA-COGECA Komunikācijas seminārs 2014

COPA-COGECA Komunikācijas seminārā 2014 Briselē 29. aprīlī, no Latvijas piedalījās Krista Garkalne, Iveta Tomsone un Līva Liepniece.

Komunikāciju semināra mērķis bija uzsvērt sociālo mēdiju kā galvenā saziņas līdzekļa neatsveramo lomu, kas ļauj organizācijām daudz plašākā mērogā un ātrāk sazināties ar savām interešu grupām un sabiedrību. Sociālo mediju  komunikācijas nodrošināšanā būtisku lomu dotajā brīdī ieņem Facebook un Twitter, ko kā efektīvu, dinamisku un ātru un informācijas nodošanas kanālu izmanto lielākā daļa organizāciju. Semināra dalīborganizāciju pārstāvji uzsvēra arī to, ka plāno turpināt attīstīt savu darbību attiecībā uz sociālajiem medijiem, jo saprot to lomu veiksmīgas komunikācijas veidošanā un lauksaimniecības organizāciju tēla uzlabošanu un sabiedrības izpratnes veidošanā.

Vairāk par seminārā skatīto lasiet K. Garkalnes un I. Tomsones atskaitē.

COPA/COGECA kategorija: 

Pievienot komentāru

Plain text

  • HTML tagi nav atļauti.
  • Mājas lapu adreses un e-pasta adreses automātiski tiek pārveidotas par saitēm.
  • Rindas un rindkopas tiek pārnestas uz jaunu rindu automātiski.