COPA-COGECA darba grupa Pētījumi un inovācijas, 11. februārī 2014

COPA-COGECA darba grupā Pētījumi un inovācijas 11. februārī, Briselē, Latviju pārstāvēja Andrejs Briedis.

Darba grupā skatāmie jautājumi:

 1. Informācijas apmaiņa ar EIP Servisa punktu;
 2. Dalībnieku iesaistīšanās ES projektos;
 3. Diskusija par nākotnes fokusa grupām;
 4. Viedokļu apmaiņa ar Lauksaimniecības ģenerāldirektorāta (DG AGRI) dalībniekiem Rob Peter un Inge van Oost:
  1. ETP Lauksaimniecības darba programma 2014 (ieskaitot reģionālās darba grupas);
  2. Multi – nacionālā dalībnieku pieeja un tematiskie tīkli zem Horizonta 2020;
 5. Jaunās Fokusa grupas;
 6. Citi jautājumi.

Papildus COPA-COGECA darba grupai, eksperts apmeklēja Eiropas Tehnoloģiju platformas „Nākotnes augi” organizētu darba grupu par izglītības darbības plānu augkopības nozarei. Īsu darba grupas kopsavilkumu skatīt Pētījumu un inovāciju atskaites beigās.

Vairāk par darba grupā diskutēto, lasiet Andreja Brieža atskaitē.

COPA/COGECA kategorija: 

Pievienot komentāru

Plain text

 • HTML tagi nav atļauti.
 • Mājas lapu adreses un e-pasta adreses automātiski tiek pārveidotas par saitēm.
 • Rindas un rindkopas tiek pārnestas uz jaunu rindu automātiski.