CO2 piesaistes un SEG emisiju mazināšanas pasākumi meža apsaimniekošanā un ietekmes novērtēšanas sistēma

Projekta mērķis ir veicināt “bottom-up” virzītu pieeju oglekļa dioksīda (CO2) papildus piesaistei un mērķtiecīgai siltumnīcefekta gāzu (SEG) emisiju samazināšanai meža apsaimniekošanā, izglītojot un motivējot meža apsaimniekotājus klimatneitralitātes mērķa sasniegšanu atbalstošas mežsaimniecības prakses izvēlē.

Projekta aktivitātes:

1. Identificēt efektīvākos CO2 piesaistes un SEG emisiju samazināšanas paņēmienus meža un lauksaimniecības zemju apsaimniekošanā, kas piemēroti brīvprātīgās tirdzniecības sistēmai, konsensus panākšana starp dažādām interešu grupām.

2. Izstrādāt algoritmus CO2 piesaistes un SEG emisiju izmaiņu aprēķinam efektīvākajiem klimata izmaiņu samazināšanas pasākumiem.

3. Veikt kalkulatoru programmatūras izveidi, kurā realizēts ietekmes uz CO2 piesaisti un SEG emisijām novērtējums.

4. Sadarbībā ar meža īpašniekiem, lauksaimniekiem un mežsaimniecības konsultantiem pārbaudīt un, nepieciešamības gadījumā, pilnveidot izveidotā kalkulatora funkcionalitāti.

5. Sagatavot informatīvus materiālus meža īpašnieku apmācībām, organizēt seminārus un apmācīt mežsaimniecības konsultantus darbam ar izveidoto rīku.

6. Piesaistes pasākumiem raksturīgo objektu atlase meža un lauksaimniecības zemēs.

7. Oglekļa aprites integrēšana meža apsaimniekošanas plānošanā un oglekļa tirdzniecības sistēmas ieviešanas iespēju Latvijā izvērtējums.

Projekta partneri:

-SIA "Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs"

-Latvijas Valsts mežzinātnes institūts "Silava"

-Latvijas Meža īpašnieku biedrība

-Latvijas Valsts mežzinātnes institūta "Silava" un Latvijas Lauksaimniecības universitātes valsts zinātniskās izpētes mežu apsaimniekošanas aģentūra "Meža pētīšanas stacija"

-Biedrība "Latvijas Zemnieku federācija"

-SIA "Latvijas Finieris Mežs"

-Mazo mežu īpašnieku biedrība

-SIA "Sodra Latvia"

-SIA "Ingka Investments Management"

-ZS "Priedes"

Kontaktinformācija: Elvīra Grasmane, e-pasts: elvira.grasmane@mkpc.llkc.lv

Projekta īstenošanas laiks: no 2022.gada 15.augusta līdz 2025.gada 30.jūnijam.