Brūnās puves kontrole kauliņaugļos: prognozēšanas modeļu un audzēšanas prakses izmantošana

Spānija, Katalonija

Sākuma datums – plānotais beigu datums: 2015. gada novembris – 2017. gada septembris.

Katalonijas apkārtnē brūnā puve, ko izraisa Monilinia spp., ir visbiežāk sastopamā augu slimība. Tā rada nopietnus zaudējumus gan pašā laukā, gan pēc ražas novākšanas, jo īpaši sarežģījot augļu realizāciju. Viena no šīs slimības iezīmēm ir tā, ka uz lauka, ražas novākšanas laikā, augļiem var nebūt slimības pazīmju, infekcija parasti attīstās tad, kad augļi nonāk izplatīšanas kanālos un/vai pie gala patērētājiem. Tas rada ievērojamus ražošanas un finanšu zaudējumus iepakošanas uzņēmumiem. Pašlaik galvenā Monilinia spp. kontroles stratēģija ir balstīta uz lauka programmām, kurās izmanto sintētiskos fungicīdus. Tomēr masveida un nepārtraukta sintētisko ķīmisko fungicīdu lietošana  izraisījusi tādas problēmas kā rezistentu sēnīšu celmu parādīšanos.

Projekta mērķis ir uzlabot brūnās puves kontroli kauliņaugļos, izmantojot prognozēšanas modeļus, lai izmantotu ārstnieciskus līdzekļus tikai pēc vajadzības un izvēlētos labākos produktus atkarībā no augļa attīstības stadijas un Monilinia spp. klātbūtnes, kā arī novērtētu kultūraugu audzēšanas labas prakses ieviešanas iespējas kopā ar piemērotu fungicīdu programmu. Balstoties uz šo informāciju, kauliņaugļu ražotājiem būs pieejami līdzekļi, lai uzlabotu šīs slimības pārvaldību un kontroli. Turklāt viņiem būs labas prakses rokasgrāmata, kurā norādīta labākā pārvaldības stratēģija.

Plašāka informācija: http://ejuz.lv/f1y