Biotehnoloģiju kompetences attīstība augstvērtīgu dārzkopības produktu ieguvei

Latvija ir bagāta ar augļiem, ogām un ārstniecības augiem, tomēr trūkst zināšanu par Latvijā audzētu augļu, ogu, lapu ķīmisko sastāvu un to izmantošanas potenciālu. Smiltsērkšķi, avenes, kazenes un krūmcidonijas ir bioloģiski aktīviem savienojumiem bagātas izejvielas. Maz pētītas ir aveņu, kazeņu un krūmcidoniju lapas un to ķīmiskais sastāvs, kā arī aktuālas ir pārstrādes blakusproduktu izmantošanas iespējas. Latvijā audzēta leizeja nav analizēta vispār, tomēr tā varētu būt potenciāli augstvērtīgs ārstniecības augs.

Ņemot vērā patērētāju augošo interesi par dabīgiem produktiem, Dārzkopības institūts sadarbībā ar L.Ē.V. Ekstraktu rūpnīcu un audzētājiem plāno noteikt bioloģiski aktīvās vielas izejvielās (avenes, kazenes, krūmcidonijas, leizeja, smiltsērkšķi) un produktos; izstrādāt ekstraktus, kas varētu perspektīvā aizstāt sintētiskos konservantus un antioksidantus kosmētikā; sagatavot kvalitāti apstiprinošus dokumentus.

Daļai projektā izmantoto augu konvencionāla pavairošana ir apgrūtināta, piemēram, leizeja slikti/ lēni dīgst, kallas, avenes un smiltsērkšķus apdraud vīrusu infekcijas un ir nepieciešams veikt šo augu mikropavairošanu. Tomēr mikropavairošana ir apgrūtināta. Projekta laikā plānots strādāt, lai kallām uzlabotu ievadāmā materiāla sterilizēšanas protokolu, smiltsērkšķiem proliferācijas un apsakņošanas barotņu receptes, avenēm pielāgotu barotni genotipam, bet leizejai izmēģinātu pavairošanu. Turklāt nepieciešams darbs pie vīrusu noteikšanas augos (kallas) un augu atveseļošanas (kallas, avenes, smiltsērkšķi).

Projekta vispārīgais mērķis ir ieviest tehnoloģijas augstvērtīgu herbālo produktu ieguvei šādām Latvijā perspektīvu augļaugu kultūrām (smiltsērkšķu, aveņu, kazeņu, krūmcidoniju), ārstniecības augam (Saflora leizeja) un ziediem (kallām) rast risinājumus veselīga stādu materiāla ieguvei, kas perspektīvā izmantojami komercaudzēšanā, un, sadarbojoties dārzkopības nozarei, zinātnes un izglītības iestādēm, attīstīt biotehnoloģiju kompetences.

Projektā izstrādājamās metodes un tehnoloģijas tieši vērstas uz nozares konkurētspējas paaugstināšanu, kompetences pārnesi starp partneriem, perspektīvā radot iespēju produktu eksportam.

Projekta vadošais partneris: Bulduru Dārzkopības vidusskola

Sadarbības partneri:

 • -SIA Bulduru Dārzkopības vidusskola
  -APP Dārzkopības institūts
  -SIA "L.Ē.V" (Ekstraktu rūpnīca)
  -MZI Latvijas Universitāte
  -Ūdrīšu pagasta zemnieku saimniecība “Kurmīši”
  -ZS Cukuriņi
  -SIA Berrypark
  -BDR Stādu Audzētāju Biedrība
  -Jānis Jansons

Pprojekta īstenošanas periods: 01.07.2019.-30.06.2023.

Projekta izmaksas: 486991,11 EUR (t.sk. līdzfinansējums)

Projekta koordinators: Līva Ļebedeva, liva.lebedeva@bulduri.lv,  tel.nr. 26378059

Informāciju sagatavoja:

Līva Ļebedeva