Bioloģiski aktīvu produktu ar dabīgiem konservantiem ražošana zemnieku saimniecībā uz vietas

Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. ‑ 2020. gadam pasākuma 16. "Sadarbība" 16.2 apakšpasākuma: "Atbalsts jaunu produktu, metožu, procesu un tehnoloģiju izstrādei" ietvaros iesniegts projekts: “Bioloģiski aktīvu produktu ar dabīgiem konservantiem ražošana zemnieku saimniecībā uz vietas”, saīsināti PEMMIKS

Projekta mērķis ir veikt pētījumu par Latvijā audzētu ogu un gaļas sastāvu ar mērķi izstrādāt tehnoloģiju kaltēšanai ar paliekošo mitrumu zem 5% un izveidot pārstrādes iekārtu maketus pulverveida kompozītu, ilgstoši uzglabājamu jaunu pārtikas produktu izgatavošanai.
 
Vadošais partneris: Latvijvas Universitātes Matemātikas un informātikas institūts(LUMII)

Projekta partneri:

  1. APP Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūts (LUMII) (vadošais);
  2. Zemnieku saimniecība ‑ pētnieciskā jaunsaimniecība "GUNDEGAS";
  3. Rencēnu pagasta zemnieku saimniecība “Rūķīši’;
  4. Zemnieku saimniecība “Strēlnieki
  5. Individuālais komersants/bitenieks – Jānis Malcenieks

Projekta realizācijas laiks no 2017. gada 1. novembra līdz 2019. gada 15. maijam

Projekta ideja:

Latvijas (bet ne tikai) lauksaimnieku problēma ir, kā ar nelieliem ieguldījumiem efektīvi pārstrādāt, saglabājot to bioloģisko un ekonomisko vērtību, primārās lauksaimniecības produkciju (augļi, ogas, gaļa) ar īsu uzglabāšanas laiku. Viens no iespējamiem risinājumiem ir produktus pārstrādāt, tos kaltējot. Kaltēšanas risinājumi jau tiek izmantoti gan Latvijā, gan ārpus tās. Tomēr visas līdz šim plaši izmantotās metodes paredz augļu, ogu un gaļas kaltēšanu ar paliekošo mitrumu, kas ir stipri virs 5%. Produktus ar šādu mitruma līmeni, lai tie nezaudētu savas bioloģiskās īpašības, nevar uzglabāt ilgstoši, turklāt tie jāuzglabā slēgtos tilpumos noteiktos apstākļos. Šādi produkti nenodrošina noturību pret pelējumu. Šī projekta viens no uzdevumiem ir izstrādāt metodes un tehnoloģijas primārās lauksaimniecības produkcijas (augļi, ogas, gaļa) ar īsu uzglabāšanas laiku, kaltēšanai meklējot iespējas nodrošināt paliekošo mitrumu pēc iespējas to tuvinot 5%. Šādi izkaltēti produkti ir saberžami (samaļami) pulverī. Veidojot dažādas izcelsmes (ogas, gaļa) pulverveida kompozītus sastāvus, ir iespējams iegūt jaunus pārtikas produktus. Šādu produktu ilgstoša uzglabāšana ir iespējama, pateicoties, piemēram, dzērveņu sastāvā esošajiem dabīgajiem konservantiem, kas novērš gan pūšanas baktēriju, gan pelējuma sēnīšu augšanu. Kombinējot dažādas pulverveida kompozīcijas, var iegūt to tālākas pielietošanas mērķim atbilstošas gan garšas, gan bioloģiskās īpašības. Šādu kompozīcijas produktu, piemēram, jau lietoja Ziemeļamerikas indiāņu kareivji, tā nosaukums ir pemikans. Pemmican - Ziemeļamerikas indiāņu tradicionāls produkts, kurš atļauj saglabāt medījuma gaļu ilgu laiku. Šādu produktu pielietošana ir iespējama gan civilām vajadzībām, gan armijas nodrošinājumam. Pateicoties to uzglabāšanās spējām (pat 50 gadu), tas var tikt izmantots gan civilo ekspedīciju uz grūti sasniedzamām vietām, gan militāru misiju, gan ikdienas vajadzību nodrošināšanai. Esošās Latvijas armijas pārtikas rezerves ir uzglabājamas apmēram gadu, kad tās ir jānomaina. Pemikan tipa produkti nodrošinās būtisku ilgtspējas uzlabojumu pārtikas rezervēm.

Jauni produkti:

EU un pasaulē piedāvātās sukādes, lai nodrošinātu to nesalipšanu tiek apstrādātas ar eļļām. Projekta rezultātā izstrādātā tehnoloģija nodrošinās tādu sukāžu produktu, kas būs ar pietiekami zemu - pietuvināts 5% - atlikušā ūdens daudzumu, kas nodrošina to nesalipšanu uzglabājot, arī nepielietojot eļļojošus materiālus. Papildus, kaltēšana notiks temperatūrās, kas ir zemākas par 40oC, kas garantē produktu bioloģisko īpašību pilnīgu saglabāšanu. Kaltēšanas process, ko nodrošinās eksperimentāli izstrādāto iekārtu makets atšķirsies no šobrīd pasaulē pazīstamajiem kaltēšanas tuneļiem ar to, ka tiks pielietotas kaltēšanas metodes, kas nodrošinās ļoti zemu atlikušā ūdens daudzumu produktos, būtiski zemāku enerģijas patēriņu kaltēšanas procesā un tā notiks zemās temperatūrās (<40C). Pētījumu procesā tiks noskaidrots vai var uzlabot pārstrādes procesu izmantojot ātro un/vai lēno sasaldēšanu gaļas šūnu sagraušanai, vieglākai un ātrākai ūdens atdalīšanai.

Projekta attiecināmo izmaksu summa 100000 EUR

Informāciju sagatavoja:

Uģis Grīnbergs, ugis@adsl.lv