Bioloģiskās lauksaimniecības principiem atbilstoši smiltsērkšķu audzēšanas tehnoloģiskie risinājumi, ņemot vērā trīs galvenos aspektus: smiltsērkšķu raibspārnmušas Rhagoletis batava ierobežošana, mēslošana un laistīšana smiltsērkšķu komercstādījumos

Projekta mērķis ir atrast  efektīvāko pievilinātāju raibspārnmušas Rhagoletis batava masveida izķeršanai lauka apstākļos, piemērotu lamatu konstrukciju smiltsērkšķu raibspārnmušu masveida izķeršanai, ekonomiski pamatotāko smiltsērkšķu laistīšanas sistēmu,  bioloģiskajām saimniecībām piemērota mēslojuma sastāvu un veidu, kas nodrošina ražas kvalitāti un palielina kopējās ražas apjomu. Ka arī plānots izvērtēt izstrādāto smiltsērkšķu audzēšanas tehnisko risinājumu ekonomisko lietderību.

Projekta aktivitātes:

1. Meklēt alternatīvu smiltsērkšķu raibspārnmušas ierobežošanas risinājumu, kas balstīts uz masveida izķeršanu.

2. Izveidot ekonomiski lietderīgu laistīšanas sistēmu, līdz ar to būs iespējams celt ražas kvalitāti, vienlaikus stiprinot saimniecību konkurētspēju, kā arī sekmēt saimniecību pielāgošanos klimata pārmaiņām.

3. Pārbaudīt laistīšanas sistēmas ar projektā iekļautiem mēslošanas līdzekļiem, kurus var izmantot bioloģiskajā lauksaimniecībā. Projekta ietvaros tiks noskaidrotas smiltsērkšķu minerālās barošanās prasības, kā arī tiks izstrādāta jauna tehnoloģija šķidrā biomēslojuma ražošanai, kas ļaus palielināt ražas kvalitāti un apjomu.

Projekta partneri:

-MZI Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte, Augu Aizsardzības zinātniskais institūts (AGRIHORT)

-SIA LAAPC

-SIA ECO lauks

-SIA Baltic Seaberry

-SIA BRUwell

Kontaktinformācija: Viktorija Zagorska, e-pasts: viktorija.zagorska@llu.lv

Projekta īstenošanas laiks: no 2022.gada 14.marta līdz 2025.gada 30.jūnijam.