Bioloģiskās lauksaimniecības darba grupas 2012. gada 7.- 10. decembra sanāksme Briselē

2012. gada 7. - 10. jūnijā norisinājās COPA/COGECA Bioloģiskās lauksaimniecības darba grupas sanāksme Briselē. No Latvijas šajā sanāksmē piedalījās Madara Mežviete.

Lielākoties visi izskatāmie jautājumi ir sākotnējā apspriešanas posmā, notiks turpmākās diskusijas.
Pēc diskusijām Komisijas darba grupā šķiet, ka lielas izmaiņas Regulā 834/2007 nav gaidāmas. Drīzāk nepieciešamas vadlīnijas vienotai izpratnei par atsevišķiem regulas punktiem, tāpat jāpievērš lielāka uzmanība kontroles institūciju uzraudzībai. Ir gaidāma COPA/COGECA neformāla sanāksme izstādes BioFach laikā (2013.gada februārī), taču par to vēl sekos papildus informācija.

Plašāk ar sanāksmē apspriestajiem jautājumiem var iepazīties Madaras Mežvietes atskaitē.

 

COPA/COGECA kategorija: 

Pievienot komentāru

Plain text

  • HTML tagi nav atļauti.
  • Mājas lapu adreses un e-pasta adreses automātiski tiek pārveidotas par saitēm.
  • Rindas un rindkopas tiek pārnestas uz jaunu rindu automātiski.