“BIOBO” ražas attīstība un humusa veidošanās augsnē ar samazinātu augsnes apstrādi un organisko mēslošanu (zaļmēslojums un organiskais mēslojums)

EIP-Projekt „BIOBO“ - Ertragsentwicklung und Humusaufbau über reduzierte Bodenbearbeitung undorganische Düngungsmaßnahmen Österreich

Sākuma datums – paredzētais beigu datums: 01.03.2016. –28.02.2019.

Darba grupa sastāv no sešiem bioloģiskajiem lauksaimniekiem, konsultantiem un zinātniekiem. Lauksaimnieki salīdzina atšķirīgas apstrādes un virsaugu sistēmas saimniecības apstākļos, lai uzzinātu par šo risinājumu ietekmi uz ražu un augsni. Ilgtermiņa monitoringa projekta ietvaros bioloģiskajā saimniecībā Vīnes austrumos tiks izpētīta tālāka atšķirīgu organiskās mēslošanas un apstrādes sistēmu (arkls pret dziļkultivatoru) ietekme uz augiem un augsnes īpašībām. Darba grupas mērķis ir izstrādāt un pārbaudīt metodes, kuras varētu īstenot praksē bioloģiskajās saimniecībās, lai palielinātu ražu un humusa saturu augsnē, uzlabotu efektīvu saimniecības resursu utilizāciju un augsnes kvalitāti, un bioloģisko daudzveidību, veicinātu aizsardzību pret augsnes eroziju un īstenotu sistēmu pielāgošanu klimata pārmaiņām.

Plašāka informācija:

https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/find-connect/projects/og-biobo-ertragsentwicklung-und-humusaufbau-%C3%BCber